Dette er tømmerkoia som i sin tid ble fraktet fra Turthaugen i Gropmarka, til Maihaugen.Her er Dag Tore Syversen som kjører ut tømmer fra skogen i Maihaugen, med hesten Jonsokken.Turthaughytta - tømmerkoie - svartkaffe - koie - tømmerhytte - enkel standard - tømmervegger.

Arbeider med hest og slede i 2018

Dag Tore Syversen er trolig den eneste yrkesaktive skogsarbeideren som driver med hest og slede.
Publisert