Hvorfor har vi egentlig politiske partier med egne verdier og formål? Det virker jo ikke som om dette gjelder lenger i dagens Norge.

Det er i alle fall ikke så rart at valgdeltakelsen synker. Partiene virrer fram og tilbake som hodeløse høner. Maktbegjæret skinner tydelig gjennom, når de ikke kan velge side. Vi som velgere kan bli ganske forvirret og skuffet, når resultatene kommer i annen rekke, bare partiet kan komme til makten og det gjelder alle, både til høyre, venstre og midten. Vi kan ikke stole på noen og dermed er det mange som tenker at man kan like godt la være å stemme, ingen bryr seg om folkets mening uansett. I oppgjørets time tilpasses valgresultatene etter eget maktbegjær.

Jeg er overbevist om at dersom det enkelte parti tar tydelig standpunkt før valg og holder på det, vil valgdeltakelsen øke og resultatene bli korrekte og rettferdige.

Jeg ber alle politikere, nasjonale og lokale om å huske Erik Byes sterke melding:

Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener, bør de finne seg noe annet å gjøre!

Solfrid Fjellstad, Lillehammer