Et patentbeskyttet uttrykk i Sykehuset Innlandet er «Målbildet». Et vedtak om framtidig sykehusløsning, passelig preget av slingringsmonn, slik at sykehusutviklingen kan endres i takt med behovene. Derfor brukes signalet om å stå fast ved målbildet, med stor autoritet.

Denne kommunikasjonen er like strategisk smart som etableringen av «Politisk referansegruppe». En ikke vedtaksfør politisk konstruksjon for det politiske engasjementet i Innlandet, med hensikt å forebygge at små og store trykk-kokere skulle eller skal komme ut av kontroll.

Den skal ha fulgt usedvanlig dårlig med i det politiske liv og virke i Innlandet, som ikke ser hvordan økende uro brer seg i partier som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre. Det er legitim undring, tidvis også engstelse for hva som foregår i sykehusutviklingen.

Det er bare å ta en kort titt på de ulike partiers premisser for hvorfor de har sagt ja til «målbildet». Kanskje fylkesordfører Even A. Hagen bør etterprøve forankringen for en påberopt enighet?

Det politiske Innlandet har langt på veg frasagt seg innflytelse i valg av sykehusløsninger

Fremst i køen – foran partiene – står likevel Helse Sør-Øst. Når nå styreleder Svein Gjedrem i HSØ ordner køen av ordførere som vil hilse på ham, er dette et uttrykk for at de samme ordførere knapt har tillit til Politisk referansegruppe eller til egne fylkespartier.

Når skal fylkesordføreren anerkjenne at det faktisk pågår viktige debatter som ikke kommer fram fordi hans egen gruppe skal «holde igjen»? Slik det nå er har det politiske Innlandet langt på veg frasagt seg innflytelse på hva de endelige sykehusløsningene vil bli.

Løsningen vil bli det Gjedrem og HSØ til slutt sier ja til. Etter forståelse med en statsråd som holder lav profil. I helga skal de fremste Høyretoppene møtes. Hvor skal milliarder hentes inn fra sykehus, veg og bane? Det er på tide å åpne for nye debatter.