Leder i Kvam idrettslag, Ole-Petter Brendstuen, får ikke fullrost folk som år etter år stiller opp for at idrettslaget skal klare å gjennomføre et skirenn som samler mange hundre deltakere fra store deler av landet.

- Det er en fin gjeng som står på for at alt skal bli så bra som mulig, sier Brendstuen.

Mange oppgaver

Under skirennet Furusjøen rundt lørdag hadde idrettslaget pekt ut 160 oppgaver som måtte løses. For idrettslaget var det ikke noe problem å skaffe frivillige. 130 stilte opp og kabalen ble klar.

- De frivillige er helt avgjørende for oss. V har med oss folk fra både lokalsamfunnet og hjelpere fra andre steder i landet. Folk som har en tilknytning til Kvam, Furusjøen og Rondane stiller opp, sier Brendstuen.

Økonomi

De tre avdelingene av Furusjøen rundt, langrenn, sykkel og løp, er viktige bidrag til klubbkassa til idrettslaget. God hjelp fra frivillige fører også til at klubbkassa ikke behøver store lønnsutgifter. Et godt overskudd fra Furusjøen rundt kommer alle medlemmer i klubben til gode.

- Overskuddet fører til at idrettslaget ikke behøver å kreve inn treningsavgift fra medlemmene, sier Brendstuen. Han anslår at Furusjøen rundt gir et bidrag til klubbkassa på rundt regnet 500.000 kroner.