(MittLillehammer)

Mange familier er nå satt i karantene, eller har blitt beordret til hjemmekontor. Å skulle være innendørs sammen med både barn og voksne hele døgnet, kan kjennes ut som en utfordring for de aller fleste av oss. Krisesenteret i Lillehammer utelukker ikke at situasjonen mange nå lever i, kan gi en økning i henvendelser når ukene går.

– Det kan nok oppleves vanskelig for mange ja. Hvis det blir vanskelig oppfordrer vi til at man tar kontakt med oss. Kanskje for noen gode råd eller noen å snakke med. Vi har veiledningstilbud på dagtid vedrørende vold i nære relasjoner. Vi tilbyr også beskyttet botilbud til kvinner, menn og barn (For dem som har behov for beskyttelse), sier Erlandsen.

Mister sikkerhetsnett

De mest sårbare barna kan gå en tung tid i møte, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Samtidig som matvarekjeder melder om tomme butikkhyller, står folk i kø for pappvin og sprit på Vinmonopolet.

– Barns behov for trygge voksne er særlig stort nå som landet er inne i en krisesituasjon. Med stengte skoler og barnehager mister de mest utsatte barna en viktig del av sikkerhetsnettet sitt. Det gjør dem enda mer sårbare, sier Randi Hagen Eriksrud.

Hun er bekymret over at folk drikker mer når de har et større lager hjemme.

– Dette er utfordrende dager for oss alle, og mange barn er forståelig nok engstelige for det som skjer. Da er det viktig at vi voksne er ekstra årvåkne, og at vi også tenker over eget alkoholforbruk.

Advarer mot «feriedrikking»

Alkovettlederen mener at situasjonen mange nå er i kan påvirke hvor mye vi drikker.

– Det kan være lett å gå litt i feriemodus når man har hjemmekontor og ikke skal rett i møte morgenen etter. Husk da at det som bare er kveldskos for deg, lett kan gjøre et barn urolig. Det skal veldig lite alkohol til før barna merker en forandring de ikke liker, sier hun.

Eriksrud ber foreldre om å spørre seg selv: Hvor mange glass tåler barnet mitt?

– Det kan godt hende at svaret er enda færre glass nå enn til vanlig, sier hun.

Vær ekstra oppmerksom

Organisasjonen har et særlig budskap til alle som har et barn i omgangskretsen som de bekymrer seg for.

– Akkurat nå mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skoler og på fritidsaktiviteter. Det gjør de utsatte barna enda mer sårbare. Vi som er rundt bør være ekstra årvåkne, og senke terskelen for å ta grep dersom vi er bekymret for et barn.

Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Telefonnummer: 61 27 92 20 / 41 48 12 20

Døgnåpent – Gratis – Alle dager