Gå til sidens hovedinnhold

Mange har blitt urolige

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Flere har naturligvis mange spørsmål etter avisoppslaget om utbyggernes/grunneiernes planer på Nordseter. Gropmarkas Venner holder fast ved dialog og samarbeid, og minner om interessegruppenes mål 2:

«En forsiktig og klok videreutvikling av Nordseter som ikke rokker ved områdets særpreg og unike kulturlandskap».

Vi er kjent med presentasjonen utbyggerne hadde for planutvalget i Lillehammer i juni 2019 (forrige periode) og vet også at de på samme tid hadde møte med byggesaksavdelingen i kommunen. Helt naturlig begge deler.

Vi vet også at planprogrammet de har levert (210120) er beskjedent i forhold til det som ble presentert på planutvalgets møte. Der viste de mer oppfattende planer, også for arealer utenom selve planprogrammet de sendte inn.

Når Gropmarkas Venner møter utbyggerne rett over påske er dette hugget i stein:

Vårt mål 2 er ikke endret, vi ønsker ingen P-plass på Snauskallen, og en byggegrense vestfra langs Grøtåssetervegen – opp Nordsetervegen – Kausvegen i overkant av Høgfjellia hyttefelt – linje rett ned til Sjusjøvegen i østkant av hyttefeltet ligger fast.

Denne gangen må utbyggerne ha «magamål», i motsatt fall velger de å være i utakt med lillehamringene og hyttefolkets ønsker for forvaltning og utvikling av Nordseter.

I mens «herjer» hyttebygging og planer for fritidsboliger ute av kontroll rundt omkring i landet.

Ivar Ringen, Gropmarkas Venner, Lillehammer