Gå til sidens hovedinnhold

Mangfold i arbeidslivet er nødvendig i framtida

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er ingen hemmelighet at vi i Innlandet har utfordringer med både å skaffe rett kompetanse og nok folk til å møte dagens og morgendagens utfordringer og muligheter.

Vi blir flere eldre og færre unge, og det ligger en stor ubenyttet ressurs i å få hentet inn igjen alle dem som står på sidelinja. Med andre ord de som av ulike årsaker faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv. Det medfører stor belastning for hver enkelt av dem det gjelder. Men det er også slik at samfunnsmaskineriet vårt går glipp av smarte hoder og ivrige hender som vi ikke vil klare oss uten inn i framtida.

- Det er ikke det at vi er så fryktelig snille, vi er helt avhengige av kompetente folk i IT-bransjen, og den kompetansen sitter ungdommene våre på, sier lederne på IKOMM på Lillehammer. IKOMM er en viktig samarbeidspartner på teknologi‐, rådgiving‐og digitaliseringstjenester til kommuner og aktører som leverer tjenester til kommunal sektor.

IKOMM startet IKOMM Academy for noen år siden i samarbeid med NAV der de sammen finner folk med ferdigheter, men uten formell kompetanse. Disse får tilbud om å gå igjennom et modulbasert opplæringsløp som gir oppdatert kunnskap, sammen med tett coaching som igjen gir mestringsfølelse og selvtillit til å bevege seg inn i arbeidslivet. Gevinsten er stor for den enkelte kandidat og for bedriften. Vi må ha disse menneskene med på laget for å løse viktige samfunnsoppgaver. Nøkkelen til å mestre livet ligger i felleskapet, i å høre til i en flokk der du blir sett og lyttet til. Bedriftene beskriver at de har fått kompetente, motiverte og lojale medarbeidere ut i den andre enden.

Å snakke om arbeidet for mangfold som et utrykk for godhetstyranni, slik enkelte gjør, er kunnskapsløst. Mangfoldet er det bedriftene er mest opptatte av, fordi det er mangfold som er den viktigste driveren for innovasjon og nytenkning.

Fra Norkart på Lillehammer som strutter av stolthet over alderssammensetningen i laget sitt som skal levere dagens og morgendagens geografiske informasjonssystemer. Den ingeniørtunge bedriften har gjort noen utradisjonelle ansettelser som har vist seg å tilføre bedriften kvaliteter som de ikke en gang visste at de manglet.

Det er ingen grunn til å vente med å fortelle folk at vi har bruk for dem, vi må finne nye virksomme måter å bidra til å kvalifisere folk inn i alle de yrkene og jobbene som trenger arbeidskraft. Dette må vi gjøre på en framtidsretta måte.

Er svaret nei når man spør seg om opplæringstiltak er framtidsretta bør man finne andre måter å innrette de på, er budskapet fra Fagskolen Innlandet med hovedbase på Gjøvik. Verden og forutsetningene forandrer seg stadig raskere og vi må ha tilgang til rett påfyll for å henge med i svingene.

Moderne industribedrifter må drives og ledes med stadig mer avansert teknologi og krever hypereffektive arbeidsprosesser – tett knytta mot forskning. Det er avgjørende med tilgang på kompetent arbeidskraft, og å kunne sikre industriansatte riktige etter- og videreutdanningsløp som igjen gir et viktig vern mot å falle ut av arbeidslivet.

Å bygge felleskap og mangfold er ingen klisje, men en lønnsom og bærekraftig «forretningsidé» som vi alle tjener på og som vi alle har muligheten til å bidra til hver dag. Kjønn, alder, etnisitet, utdanning og andre mangfolds-dimensjoner er avgjørende for skaperevnen vår i tidene som kommer.

Vi i Arbeiderpartiet kaller det «alle skal med».

Per Gunnar Sveen, Hans Kristian Enge og Anne Thoresen, fylkesutvalget, Innlandet Ap