De siste dager har det pågått en diskusjon om utvidelse av kunstmuseet. Høyre ved Oddvar Møllerløkken har dessverre flagget at de ikke vil se på mulighetene.

For Lillehammer sin del er det snakk om 400.000 kr. Dette er nå midler Høyre skal bruke til å redde kommunebudsjettet! Av en merkelig grunn støttet de Fakkelprisen med 200.000 kr i formannskapet (16/11), så konsekvente er de ikke.

Det som skuffer med Møllerløkkens utspill, er hans manglende evne til å se framover. Han har lagt seg til en populistiske stil, er imot det som tenkes nytt, og knytter alt opp mot lovpålagte oppgaver. Dette er en enkel måte å drive politikk på om du vil stå på stedet hvil, men bringer oss ikke framover. Vi klarer alle å argumentere mot nye forslag som koster penger, men å lansere visjoner og forslag som gjør at Lillehammer utvikler seg videre som idretts-, kultur- og verdensbyen «Lilyhammer», det er mer krevende.

Utvikling av Stortorget har det vært bred politisk enighet om. En mulighetsstudie er behandlet i planutvalget (18/11), hvor det også ble et klart flertall. Skal vi komme lenger, må det lages et forprosjekt. For skal vi få med oss noen til å betale, må vi ha noe å vise til. Om ikke går det som da Høyre skulle ha NRK til Lillehammer, vi når ikke fram.

Jeg mener utviklingen av Stortorget også må ses i sammenheng med parkering i fjell. Stortorget bør få en annen plass i bybildet enn å parkere biler. Stortorget, parkering i fjell og gatebruksplanen må ses under ett.

Lillehammer kommune har verken midler til å bygge eller drifte en kunsthall, og det er heller ikke tanken. Men vi kan være en motor for å få det i gang. Når jeg leser Møllerløkkens innlegg i GD (17/11), tror jeg han han skjønt det, og prøver å ro seg inn til land. Han lister opp hva Høyre vil bruke penger på, men disse prosjektene avhenger ikke av de 400.000 kr vi snakker om her.

Venstre vil også ruste opp Søre Ål skole, vi vil også legge til rette for alle de tilbudene som Møllerløkken legger fram, men de koster mye mer enn 400.000 kr. Da må vi prioritere sier Møllerløkken, men vi behøver ikke dermed prioritere bort all byutvikling de neste 10 år.

Om vi får tilstrekkelig finansiering fra stat og fylkeskommune til en ny kunsthall, får vi ikke avklart uten et forprosjekt som også inkluderer en kostnadsramme.

Terje Rønning, Lillehammer, varaordfører (V)

Høyre vil ikke prioritere kunsthall

Et ubetinget JA til drømmene

Bløff at ny kunsthall kan finansiere fremtidens velferd