Gå til sidens hovedinnhold

Manglende respekt for beitebruk

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det har de siste par ukene gått en debatt i media om den såkalte allemannsretten. Marianne Dolpen, aktiv sauebonde i Trøndelag, har gjennom å dele sine egne opplevelser og peke på utfordringer ved praktiseringen av denne retten, satt sinn i kok. Dolpens kronikk er ikke et angrep på allemannsretten, men hun kaster et viktig lys over hva som skjer når deler av allmennheten ikke tar seg bryet med å sette seg inn i hva denne retten innebærer. Det som beskrives, er et resultat av blant annet manglende evne/vilje til å tenke konsekvens, manglende respekt for andres eiendom og arbeidsplass, og aktive valg om å ikke respektere loven. Rett og slett manglende folkeskikk.

Allemannsretten er sterkt regulert i friluftslovens kapittel 1 og 2. Og den skal overholdes på samme måte som andre lover, forskrifter og regler. Loven definerer tydelig forskjellen på innmark og utmark, og at det på innmark gjelder begrenset ferdsel. Dolpen forteller om barn som tar seg inn på beitet til sauen og «leker med sauene ved å jage dem og kaste stein på dem». Det skremmende er at når hendelsen påtales, viser foresatte ikke forståelse for at dette ikke er greit.

Noen opplever bilkjøring på dyrka mark, snarveger gjennom åkeren, parkering og camping på privat grunn, folk som tar seg til rette i andres hage og tar i bruk utstyr som står der. Andre opplever at beitedyr jages med moped og nesten sprenges, at mordyr og avkom skremmes og skilles fra hverandre i utmarka, at beitedyr uten videre jages ut i trafikkert veg, at førere av motorkjøretøy ikke reduserer farten ved møte med beitedyr langs veiene. Eller at bilførere etter påkjørsel av dyr forlater åstedet uten å varsle. Lista med eksempler på den likegladhet og manglende respekt som rammer, både Marianne Dolpen og andre gårdbrukere, spredt over vårt langstrakte land, er lang.

For oss som har som oppgave å representere grunneiere, gardbrukere og beitebrukere, er dette bildet dessverre ikke ukjent. Dolpens beskrivelse av egne og andres opplevelser, bekrefter vår opplevelse av at utfordringene er økende. Vi vet at mange konflikter kan forebygges gjennom dialog og et bredt engasjement i planer for omdisponering av arealer. God planlegging ved utbygging av bolig- og hyttefelt, der eksisterende næringsinteresser inviteres med i en tidlig fase. Informasjon om hva aktiv seterdrift og beitebruk faktisk innebærer. Vilje til å finne praktiske løsninger, som å legge en sving på sykkelstien og å velge en grustype som ikke kiler seg fast mellom beitedyras klauver.

Hver især har ansvar for egen atferd i møtet med andre. Vi oppfordrer alle som vil praktisere allemannsretten til å lese friluftsloven, og som et minimum lærer seg forskjell på innmark og utmark. Tenk over om det du og ditt turfølge har lyst til å gjøre, hadde vært greit hvis det rammet deg/dere. Hva hvis noen tok seg til rette og det skjedde i din hage, på din arbeidsplass, med dine dyr, overfor dine nærmeste?
Ferdes du «hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet», blir turen god, både for deg og dine omgivelser. God tur!

Astrid Olstad, fungerende leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag