Mangler 40 millioner: Kan bety nedleggelse av sykehjemsavdelinger og slukkede gatelys og oppsigelser

Endringer i Eiendomsskatteloven gjør at Gausdal kommune går på en økonomisk smell. Det betyr at de trolig havner under statlig administrasjon i løpet av 2020.