En mann i 30-årene fra Innlandet er dømt til 14 års fengsel for å ha produsert og distribuert over 100 kilo amfetamin. Mannen ga en uforbeholden tilståelse.

I alt produserte mannen 143,8 kilo amfetamin i kjelleren sin i en kommune i Innlandet sammen med flere andre fram til han ble pågrepet i fjor vår.

I tillegg solgte han over 200 kilo amfetamin til en mann på Østlandet og oppbevarte store mengder amfetamin hjemme hos seg selv.

Da rettssaken mot ham gikk i Oslo tingrett i forrige uke, innrømmet mannen alt og ga en uforbeholden tilståelse.

Mannen ble også dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, paragraf 79c i straffeloven , som innebærer at handlingene skjedde som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Oslo tingrett mener likevel at det at mannen produserte amfetaminet i sin egen kjeller, og at han fraktet den fra boligen og til en mottaker, gjorde at han har hatt en svært eksponert rolle.

– En slik eksponert rolle tilsier at tiltalte ikke kan være noen hovedmann, og i tiltaltes favør legges til grunn at han er nederst i hierarkiet i det kriminelle nettverket som bedriver denne produksjonen og distribusjonen av amfetamin, heter det i dommen.

Mannen fikk ett år og seks måneders strafferabatt for tilståelsen, og ble dømt til 14 års fengsel.