Ni trebruer er kontrollert. Sju av ni har ikke god nok bæreevne, ifølge Statens vegvesen. Konklusjonen er et tilbakeslag for alle som har arbeidet hardt og intenst for at tre skulle erstatte mindre miljø- og klimavennlige byggematerialer.

Etter at Tretten bru kollapset 15. august, ble 14 andre bruer stengt i påvente av undersøkelser. Undersøkelsene konkluderer med ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Språklig forenklet betyr det at noen undervegs ikke har gjort jobben sin. Umiddelbart betyr det at to bruer er åpnet for ordinær trafikk, to for begrenset belastning, og fem bruer holdes stengt inntil de er forsterket.

De mer langsiktige konsekvensene aner vi lite om før Statens havarikommisjon vet årsaken til at brua på Tretten ramlet sammen. Inntil da er det full stopp i bygging av nye trebruer.

«Vårt arbeid kommer til å fortsette med ufortrøden styrke.» Det var den umiddelbare reaksjonen fra statsforvalter Knut Storberget, bare få dager etter bruhavariet på Tretten. Da handlet det om ny bru over Mjøsa, og om det som mange har ment er tidenes sjanse til å vise verden en konstruksjon med sterke innslag av tre, og om et signalbygg som kunne ta bruken av tre i store konstruksjoner et langt stykke framover. Dette arbeidet har fått et massivt tilbakeslag.

Les også

Den vakreste av alle ble bare 10 år

Akkurat nå er det fleste miljøer avventende. Få dager etter brukollapsen på Tretten var statsforvalteren dristig nok til å mene at dette handlet om konstruksjon, og ikke materiale. Snart tre måneder senere vet vi ikke så mye mer enn at også granskning tar tid. Det er likevel neppe særlig mange som ikke nå kjenner hvordan usikkerhet og tvil kan komme til å prege diskusjoner om hvor egnet tre er til slike formål. Uansett hva granskningen konkluderer med, vil tvilen hefte ved bruken av tre i lang tid framover.