Gå til sidens hovedinnhold

Matavfall i tettbygde strøk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NGR er renovasjonsselskapet for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. I høst foreslo jeg at NGR skal utrede kildesortering av matavfall i tettbygde strøk og tilskuddsordning for de abonnentene som vil kompostere selv, for å tilfredsstille forventa forskrifter og arbeidsmiljø.

Det fikk tilslutning i Representantskapet og Eiermøtet.

Legg merke til kildesortering av matavfall i tettbygde strøk. Restavfallet blir transportert og brent på Heimdal, Trondheim for å produsere varme.

Matavfall griser til søpla, gir tungt restavfall og reduserer brennverdien på avfallet. Da blir det fort økonomisk forsvarlig og klimavennlig å samle inn matavfall som egen fraksjon av avfallet. I tillegg får vi utnytta matavfallet som kompost.

Å bytte ut søppelbiler for å samle inn alt matavfall i våre bygder, er kostbart og lite klimavennlig. Det er store avstander. Det som derimot NGR bør vurdere, er et investeringsprogram for innkjøp av nye biler når gamle skal skiftes ut; biler som kan samle inn matavfall separert fra restavfall.

Det er mange tunge løft ved innsamling i dag. Det blir betydelig redusert når matavfallet samles inn for seg. Så, start med innsamling i tettbygde strøk, og lag et investeringsprogram for to-faktor innsamling av matavfall og restavfall.

Mange kan dessuten kompostere selv i Nord-Gudbrandsdalen. Det gir færre innsamlingspunkter og bør premieres av NGR.

Morten Kielland, Bygdalista i Skjåk