Norgesgruppen har gjort opp regnskap for fjoråret. Med driftsinntekter på svimlende 103 milliarder kroner og et årsresultatet på 3,9 milliarder, stopper ikke ledernes og eiernes glis før det kommer til ørene.

De fleste av oss kjenner Norgesgruppen bare gjennom dagligvarekjeder som Kiwi, Meny og Joker. Det vi snakker om, er en av de tre gigantene som forsyner oss med det daglige brød, og som akkurat nå forsøker å fortelle oss at de har alt vi trenger, til påskepriser. Norgesgruppen er således en særdeles stor del av livet til mange av oss.

Det er bra at dagligvarebransjen tjener penger, og det er bra at våre leverandører har klart å drive god butikk også gjennom to år med spesielle tilstander. Men det er spesielt når konsernsjefen i en pressemelding om virksomhetens gode tider snakker om at de sammen med sine samarbeidspartnere har sikret trygg matforsyning over hele landet.

Norgesgruppens årsresultatet kommer midt i et lønnsoppgjør som for lengst er sendt til tvungen mekling, og som kanskje ender i streik denne uka. Lønnstakerne sliter med redusert kjøpekraft, og vet at alt de må bruke penger på blir dyrere. Milliardresultatet kommer bare kort tid før årets jordbruksforhandlinger starter. Mens Norgesgruppens eiere kan legge nye millioner til sine formuer, er samarbeidspartnere som dagligvarebransjen trenger for å sikre trygg matforsyning i realiteten nede i knestående. Mange har allerede gitt opp.

Dagligvaregiganten forteller oss at mens prisene på varer og tjenester i samfunnet steg med over fem prosent i 2021, så falt matvareprisene med to prosent. Det gir et godt bilde av den skvisen som nå klemmer det siste ut av matprodusentene. Alt bonden trenger for å produsere blir dyrere, og kremmerleddet bidrar til å holde bondens inntektsmuligheter nede. Akkurat det oppleves nok av mange som provoserende.