Høyres Kari-Anne Jønnes har skrevet flere innlegg om skolemat. Tidligere har Jønnes og Høyre i Oppland sin tone vært blankt avvisende til skolemat i den videregående skolen, nå har visst pipa fått en annen låt. Uansett, Arbeiderpartiet er fortsatt tydelige på at dette er en viktig prioritering for oss. Gratis skolemat gir både bedre effekt på læring i tillegg til å ha en utjevnende effekt. Om de som tidligere ikke spiste eller spiste dårlig, får sunne skolemåltid, vil det styrke deres læringsutbytte. Det hjelper mest for dem som trenger det mest.

Skolemat handler om skolekvalitet. Det argumenteres fra Høyre nemlig med at mat ikke er viktigere enn kvalitet på undervisninga. Da blir det for meg tydelig at Høyre fremdeles ikke har skjønt hva skolemat handler om. Å ha mer matte, norsk og engelsk med enda flere lærere oppnår vi svært lite med dersom eleven som sitter der inne har fått i seg mat verken denne dagen eller forrige dag. Kanskje vet hen heller ikke når det neste fullverdige måltidet vil skje. Da er det lite kvalitet i det som skjer i klasserommet, samme hvor mange lærere det er og hva det er de sier. Skolemat er og blir skolekvalitet.

I Norge i dag er det 60.000 barn som ikke har med seg matpakke på skolen. Med godt hold fra både fagmiljøer og studier, er vi klare på at et sunt og næringsrikt skolemåltid hver dag er til det beste for både fellesskap og læringsutbytte. Det var grunnen til at vi innførte gratis skolefrokost for alle i våre videregående skoler i 2017.

Jeg er forbauset over at det fortsatt er politikere som går imot gratis skolemat. De snakker helt åpenbart mot bedre vitende. En samlestudie som går gjennom 63 år med forskning, finner at inntak av frokost, for eksempel gjennom skolematordninger, kan ha positiv effekt på skoleprestasjoner. De klareste effektene er på matte og kognitive funksjoner. Jo oftere man spiste frokost, jo bedre ble resultatene. Jo høyere kvalitet på maten, jo bedre ble resultatene.

Arbeiderpartiet vil prioritere dette også fra nasjonalt nivå når vi kommer tilbake i regjering. Kommunene vil i dag slite med å innføre dette i full skala på alle skoler, fordi Høyre verken prioriterer skolemat eller kommuneøkonomi. Alle Arbeiderparti-styrte kommuner og fylker gjør allikevel hva vi kan. Dette er viktig for oss, fordi det er viktig for livet til folk. De videregående skolene i Innlandet skal ha gratis skolefrokost til alle dersom Arbeiderpartiet er i posisjon etter valget, så for vår del er maten servert.