Landbruket i Oppland skaper direkte og indirekte ca. 10.000 arbeidsplasser. Hver dag hele året jobber bønder og mange andre for å sikre oss god, trygg og lokal mat. Vi må bruke de gavene jorda har gitt oss, og det er like viktig på fjellet i Valdres og Gudbrandsdalen som i bynære strøk rundt Gjøvik og Lillehammer.

Velger du norsk mat får du kvalitet og du støtter mange arbeidsplasser i Oppland, slik at nordmenn kan bo både i byen og på bygda. Og norsk mat er fantastisk: lam og fjellgris fra Valdres, rein fra Vågå, grønnsaker fra Toten og Øyer og ost fra Gudbrandsdalen er bare noen av eksemplene på alt det flotte bøndene i Oppland produserer.

Den norske maten er en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må derfor styrkes, ikke svekkes. Senterpartiet mener at all mat må merkes med hvor råvaren kommer fra, foredlingsfirma og innhold, slik at alle forbrukere kan ta opplyste valg om maten de spiser.

Det er grunnleggende viktig for et lands beredskap å ha egen evne til å produsere mat. Jordbruket er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, kulturlandskap og levende lokalsamfunn over hele Norge. Vi har presentert vår handlingsplan for jordbruket, Matløftet 2025.

Matløftet vil være et løft for Oppland. Oppland er en landbruks- og matregion og skal være det også i framtida. Matløftet 2025 vil bidra til nettopp det. Vi trenger alle mat, og bønder kan ikke produsere mat på dugnad. Vi må i framtida produsere mye mer av maten vi trenger selv. Dette sikrer vi ved at dagens og framtidas bønder kan leve av matproduksjon.

Vi vil sikre rett tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret, tette inntektsgapet i løpet av 4 til 6 år, utarbeide opptrappingsplan for mer norsk matproduksjon, opprette investeringspakke for fornying av båsfjøs og etablere en ny rovviltpolitikk.

Matløftet handler om at vi ønsker en matproduksjon i hele Oppland og Norge i framtida. Senterpartiet skal bidra til å sikre bøndene rett inntekt for arbeidet som blir lagt ned i matproduksjonen. Det er jo faktisk slik at import av mat er dårlig klimapolitikk, gir færre norske arbeidsplasser, og er direkte usolidarisk. Vi kan ikke basere oss på at andre land skal brødfø vår befolkning.

Norge må satse på den norske bonden. Det må legges til rette for norsk matproduksjon både der hvor det kan produsere korn og grønnsaker. Men også fjellandbruket med gras og drøvtyggere er en del av fremtidens matproduksjon.

Alle har et forhold til norsk mat. Vi skal fortsette å ha ren og trygg mat. Norge skal være helt øverst på verdenstoppen når det gjelder dyrevelferd, dyrehelse, smittevern, bærekraft og miljø.

Marit Knutsdatter Strand og Bengt Fasteraune, 1. og 2. kandidat på stortingslista for Oppland Sp, Oppland