Forurensning av drikkevannet i Askøy har tatt liv og påført omfattende lidelser. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil nå iverksette en landsomfattende kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner. Kommunene skal rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett.

De triste konsekvensene av bakteriespredningen i drikkevannet i Askøy, er en kraftig påminnelse til politikere på flere plan. For det store flertall nordmenn, som ikke har privat vannforsyning, er drikkevannskvaliteten et kommunalt ansvar. Med den største selvfølge har vi hentet drikkevann av verdensklasse rett fra springen, uten særlig store bekymringer for sårbarheten knyttet til verken gammel infrastruktur eller risikoen for ytre påvirkning og forurensning. Det har vært greit å holde bekymringene på avstand.

Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, har beregnet at kommunene den neste 20-årsperioden må investere hele 280 milliarder kroner, dersom vi skal opprettholde den gode vannkvaliteten. Fornyelse av vann- og avløpsnettet står for to tredeler av investeringsbehovet. Anleggene må også rustes for å tåle klimaendringene og nye krav til kvalitet og sikkerhet. Opprustingen må starte nå. Regjeringen må sørge for at kommunene får økonomiske rammer som gjør dem i stand til å ta dette løftet. Samtidig må vi alle forberede oss på at prisen på trygt vann i springen øker.

Vi gambler ikke med trygt vann

I Lillehammer ser vi hvordan investeringsbehov i vannforsyningen skaper politisk debatt om hva som er det reelle behovet. Det er åpenbart vanskelig å bære det politiske ansvaret for det som handler om innbyggernes grunnleggende trygghet. Vi gambler ikke med trygt vann, men vi må også ha visshet for at det ikke overinvesteres.

Les også: – Lillehamringer og døler kan være trygge på drikkevannet

Les også: To uavhengige vannforsyninger for Lillehammer?

Les også: En pluss en er to nye vannverk for Lillehammer!

Les også: Behov for nytt vannverk i Lillehammer kommune

Les også: Vannbombe til 400 millioner?