Mer tilsyn av hunder som bor ute

Hunder som bor ute skal fortsatt få besøk av Mattilsynet som skal sjekke hvordan de har det – også i 2019.