Noen tenker på MDG, som et nei-parti, men det er helt avhengig av perspektivet. Når MDG sier nei til firefelts motorvei over Lågendeltaet, så sier vi ja til å ta vare på uvurderlige naturverdier. I tillegg sier vi ja til lokalsykehus, ja til nullutslippsbiler, ja til god kollektivdekning, ja til sykkelveier, ja til naturbarnehager, ja til trygge skoleveier, ja til trygge veier som vedlikeholdes og rassikres, ja til å gi slipp på vår avhengighet av oljen, ja til nye grønne arbeidsplasser i Innlandet, ja til økt selvforsyningsgrad, ja til god norsk mat laget på norske ressurser, ja til små og mellomstore gårdsbruk, ja til utmarksbeite, ja til en forsvarlig viltforvaltning, ja til gode liv og ja til en trygg fremtid. Å si nei til noe er å si ja til noe annet. MDG sier riktignok nei til å fortsette som før, fordi vi sier ja til en fremtid som også er god for barna våre og fremtidige generasjoner.

Karina Ødegård, stortingskandidat i Oppland for MDG