Gå til sidens hovedinnhold

MDG melder seg ut

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Dersom MDG får makt etter valget, vil partiet skrote eller nedskalere 36 veiprosjekter over hele landet. Planene for E6 mellom Moelv og Otta står på den lange lista med alt partiet ikke vil gjennomføre. Nestleder Arild Hermstad bedyrer at dette vil være av de høyest prioriterte sakene i eventuelle regjeringsforhandlinger.

På Stortinget arbeides det på spreng for å komme i mål med behandlingen av Nasjonal transportplan. Når samferdselspolitikerne i Stortingets transportkomité legger fram sin innstilling, vil vi se noen klare skillelinjer mellom partiene. Det største skillet går mellom MDG og de andre. MDG vinner ikke makt ved å øke avstanden til de andre.

Partiet vil flytte penger fra motorveger og over til jernbane. Vi trenger jernbaneinvesteringer som gir kortere reisetid og flere avganger, særlig mellom byer. Men for gudbrandsdøler som har ventet i flere tiår på både reisetidsreduksjoner og tryggere veger, betyr MDGs prioriteringer nye utsettelser og ny uvisshet. Transportkorridoren mellom Oslo og Trondheim, med forgreninger til Vestlandet, forblir en korridor preget av flaskehalser i nye tiår.

Gudbranddalen vil forbli en korridor preget av flaskehalser

MDG-utspillet minner mest om brushaneteknikk, et forsøk på å framstå som større og viktigere enn man er. Selv om meningsmålinger blåser rødgrønn veg, er det ikke gitt at Ap og Sp vil være avhengig av politiske avtaler med MDG. Selv om behandlingen av Nasjonal transportplan vil vise at det er forskjeller mellom dagens regjering og de største opposisjonspartiene, er det bred enighet om de fleste store prosjekter. Og utålmodigheten etter å komme i gang, er ikke mindre i Ap og Sp enn den er i regjeringspartiene.

Ifølge partimålingen Sentio utførte for GD for kort tid tilbake, er MDG i Oppland nå mindre enn de var ved valget i 2017. Da fikk de støtte fra 2,4 prosent av velgerne. De blir neppe valgvinner i distriktene ved å fortsette slik de nå driver.