Karina Ødegård og Ingvild Christensen fra MDG spør i GD om Erna sover på vakt. Det er fristende å spørre om MDG selv sovnet lenge før, og bare våknet til live for å registrere at noen sa «motorvei» før de igjen sovnet. For MDGs politikk omhandler jo lite annet enn nettopp natur og bekjempelse av forslag som kan gå utover natur.

En klok dame sa en gang at alt henger sammen med alt, ja da må man også ha en helhetlig politikk. Hvor er MDGs skolepolitikk, hvor er MDGs helsepolitikk, hvor er MDGs forsvarspolitikk, hvor er MDGs utenrikspolitikk, hvor er MDGs næringspolitikk, hvor er MDGs samferdselspolitikk utenfor storbyen, hvor er MDGs politikk for dem som faller utenfor, hvor er MDGs politikk for forskning og høyere utdanning? Listen kunne fortsatt.

Ja, Erna har vært på Lillehammer for blant annet å snakke om motorvei. For det er faktisk viktig, ikke bare for næringslivet, men også for miljøet. Erna snakket for øvrig også om digital kompetanse for barn, kvinnelige gründere, sommerjobb for ungdom, næringslivets muligheter og veien ut av korona. Men, jeg forstår at MDG har fått med seg motorvei.

Ja, MDG, det er helt riktig at næringslivet er også – når alt kommer til alt – avhengig av og prisgitt intakte og velfungerende økosystemer for å eksistere. Men, det er ikke slik at det eneste riktige miljøsvaret i enhver sammenheng er å bevare, i flere tilfeller kan det riktige svaret være å utvikle.

Lågendeltaet er interessant i så henseende. For det man der gjør er å flytte motorveien vekk fra det mest sårbare området i deltaet og inn i en tunnel, og så over i en bru på det mest smale punktet – attpåtil med en bru med nye miljøvennlige løsninger som dagens bruløsning ikke har. Eksempelvis slik at den samler opp veistøv istedenfor at dette går over kanten og rett ned i deltaet. Ingen fugl eller fisk vil takke MDG for at de vil la en økning til 25 000 kjøretøy i døgnet fortsette gjennom eksisterende trase. MDG presenterer her en miljølogikk som ikke henger sammen.

Klimapolitikken må henge sammen med resten av politikken. Høyre tar ansvar med en helhetlig politikk. Vi har erkjent i lengre tid at klimaproblemene er vår tids største utfordring. Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Utslippene i transportsektoren må og skal ned. Men, du må ha veier tilpasset morgendagens smarte kjøretøy. Du må ha blodårer gjennom landet som sørger for god og effektiv transport av varer. Dersom vi skal ha utslippene ned, må vi spille på lag med næringsliv, forskning og utvikling. Du må ha muligheten til å gjøre gode miljøvalg i hverdagen, du må ha en skole med fokus på kunnskap, et helsevesen med fokus på pasienten og ikke systemet, og du må ha en sosial politikk som gir alle muligheten til å delta i samfunnet. For å få til alt dette må vi ha arbeidsplasser, da må vi ha et næringsliv som lykkes. Det blir lite grønn omstilling av røde tall. Alt henger sammen med alt. Da må man være våken hele tiden, ikke bare når noen snakker om motorvei.

Kari-Anne Jønnes, stortingskandidat Oppland Høyre

Sover Erna på vakt?

Høyre-toget sporer av?