Takk til leder i Oppland Bonde og Småbruk, Astrid Olstad, som i GD 28. juni uttrykker skuffelse over vårens jordbruksforhandlinger. Denne skuffelsen deler Miljøpartiet De Grønne (MDG) og vi gjør noe med det. I vårt alternative jordbruksoppgjør viser vi at ville gitt bøndene nesten tre ganger mer enn regjeringen – og mer enn bøndene selv krevde – dersom vi var i posisjon til å bestemme!

Olstad skriver hvordan Senterpartiets toppkandidat i Oppland ønsker en ny stortingsmelding om landbrukspolitikken, at dette er en langsiktig prosess og at denne unnfallenheten er merkelig når vi vet at det haster med en opptrappingsplan for å styrke inntektene i jordbruket. Vi er helt enig med Olstad, og takk for at hun påpeker at vi nå ikke bare trenger planer, men konkrete handlinger. MDG viser at vi tar bondeopprøret på alvor. Dagens landbrukspolitikk er på feil kurs, og dette er politikernes ansvar, ikke bøndenes. Det er derfor vi vil gi 2,6 milliarder i vårt alternative jordbruksoppgjør. Dette er ramme alvor!

MDG har også i tidligere år vist helt konkret at vi ønsker en ny kurs i jordbrukspolitikken med våre alternative jordbruksoppgjør. Olstad skriver at det er «forunderlig» at ikke Senterpartiet kommer opp med noe konkret. Da Senterpartiet sist satt i regjering, så gikk norsk jordbruksareal ned, importen av råvarer gikk opp, og sentraliseringen økte! Ja sågar så var det i jordbruksoppgjøret i 2012 at det første gangen ble brudd med staten uten at man engang fikk startet forhandlinger. Da var også statens tilbud fra landbruksminister Brekk fra Senterpartiet provoserende dårlig. Da demonstrerte også bøndene kraftig mot landbruksministeren. Derfor er det kanskje ikke så veldig forunderlig at det ikke kommer noe konkret fra det holdet denne gangen heller?

Miljøpartiet De Grønne var det første partiet som gikk ut og støttet bøndene den gangen i 2012 også.

Vi ønsker en ny kurs for norsk landbrukspolitikk – vi må ta jorda i bruk! Hovedsatsingen er at inntekten må løftes kraftig. Vi skal redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og på sikt tette det helt. Matjorda og beiteressurser må tas mye bedre i bruk og flere bønder er en forutsetning for å klare dette. Vi anerkjenner også at rovdyrpolitikken må kunne skjerpes i beiteprioriterte områder. Derfor vil vi avslutte sentraliseringskursen og gi et særlig løft til små og mellomstore bruk med sikte på økt rekruttering.

Denne endringen vil gjøre at vi kan ta vare på alle gardsbruk som er i drift og åpner for at nye bruk kommer i drift igjen. Et anstendig inntektsnivå for alle bruksstørrelser og produksjoner vil gi matproduksjon over hele landet og vil styrke norsk sjølforsyning. Vi ønsker god dyrevelferd, fruktbar jord og miljø. Matvareproduksjonen må være etisk forsvarlig og driftes i et evighetsperspektiv.

Slik det er nå så blir selvforsyninga svekket år for år og effektiviseringsjaget går på helsa løs for bøndene, dyra og jorda. De små gårdsbrukene i distriktene blir lagt hurtig ned, og de store gårdsbrukene som overtar denne produksjonen tjener ikke penger. Bønder som driver stort, rapporterer enormt arbeidspress og høy gjeld.

Bondeopprøret roper et dramatisk varsku om arbeidspresset og den økonomiske situasjonen. Regjeringen gjør likevel ikke noe forsøk verken på å svare opp inntektskravet som ligger i opprøret, eller ta tak i de strukturene som skapte situasjonen. Det gjør vi. For oss er det ramme alvor.

Karina Ødegård, stortingskandidat for MDG i Oppland.
Kjetil Vangløkken, frivilligkoordinator for MDG Innlandet