Mener at også mindre entreprenører må få slippe til

Små og mellomstore maskinentreprenører i distriktet frykter for eksistensen sin når fylkeskommunen overtar vegvedlikeholdet og opererer med samlekontrakter i størrelsesorden 200 millioner.