Mener Høgskolen ikke oppfyller kravene om å bli universitet: – En stor skuffelse

Høgskolen oppfyller ikke kravene som skal til for å bli universitet, ifølge komité. – Vi er på nivå med sammenlignbare institusjoner, mener rektor.