Konserndirektør Ola Mørkved Rinnan i Eidsiva Energi viser glipptak på oppløpssiden til direktørvekslingen som finner sted om noen uker. Selskapets nye styreleder, Øystein Løseth, var først ute med signalet om mulig redusert eierutbytte. Senere har GD presentert Rinnans notat til eierne der han kommer med oppsiktsvekkende signaler.

For det første varsler energisjefen et møte med eierne 19. august han åpenbart ikke har avklart med eierutvalget i forkant. En oppsiktsvekkende svak sakshåndtering. For det andre presenteres eierne – kommuner og fylkeskommuner – for svært viktige policyendringer midt i sommerferien. Der begrunnelse og refleksjoner mildt formulert avgjort trenger å bli utdypet.

Gjennom finansielle operasjoner overfor eierne skal Eidsiva Energis gjeldsposisjon endres slik at selskapet ikke risikerer dårligere «rating» i markedet. En dårligere posisjon kan utløse dårligere lånevilkår. Som kan gi dårligere grunnlag for utbytte. Som kan gi dårligere vilkår for å satse på nye prosjekter i et allerede overmettet kraftmarked – noe av årsaken til dårligere priser.

Energibransjen er en langsiktig bransje. I innlandet er det få som kan måle seg med Eidsiva Energi. Som konsern, som kompetansebedrift, som satsingsvillig bedrift. Har noe likevel gått galt? Eller er noe i ferd med å gå galt?

Det er illevarslende når Mørkved Rinnan i GD onsdag må ty til hersketeknikker som harselering og nedsnakking av en kommunestyrerepresentant fra Gjøvik. Som ikke gjør annet enn å stille betimelige spørsmål. Slikt er ikke en avtroppende konsernsjef verdig.

Eidsiva Energi er inne i en endringstid – med ny styreleder, med ny toppsjef. Foregår det en oppvask i forkant, eller er oppvasken allerede etterlyst? Her bør kommuner og fylkeskommuner med stort alvor be om et bedre beslutningsgrunnlag enn det som til nå er lagt fram.

Eidsiva-konsernets mange selskaper bør kritisk ettergås før et eiermøte vedtar nye strategiske grep. Eventuelt med ekstern bistand. Rinnans utspill skjerper alvoret, og eierutvalget får en stadig viktigere rolle å ivareta.

Les også:

Eidsiva tynges av gjeld 

-Tar ikke dette i fellesferien

– Gullalderen kan være over