Oppland Sp opplever å være et parti med vind i seilene. Fjorårets fylkestingsvalg overført til et stortingsvalg ville ha gitt partiet to direktevalgte representanter til Stortinget. Helgens årsmøte kunne også rapportere om medlemsvekst.

Dette gir selvsagt et positivt løft ved inngangen til partiets nominasjonsarbeid. Samtidig øker spenningen om hvordan partiet skal forvalte sin posisjon fram til neste års stortingsvalg.

Det handler om valg av personer. Det handler om profilering av det mange i årsmøtet var opptatt av: Hvordan framstå like mye som et ja-parti som et nei-parti knyttet til utfordringene i videre politikkutforming?

Etter Ola O. Røssums tredje og siste periode i 1981 har Oppland Sp kun hatt representanter med to perioder bak seg: Lars Velsand (81-89), Syver Berge (89-97), Marit Tingelstad (93-01), Inger Enger (01-09) og Anne T. Wøien (09-17).

Magnhild Strand, Ø. Slidre, nestleder i fylkesstyret, skal lede nominasjonsarbeidet. Vil Anne Wøien søke en tredje periode? Vil fylkesleder Bengt Fasteraune utfordre? Vil fylkesvaraordfører Ivar Odnes utfordre?

Årsmøtet, anført av partiets nestleder Ola B. Moe, var opptatt av å søke etter nye løsninger i politikken. Partiet erkjenner at tross all sentralisering holder det ikke bare å avvise alle endringer Regjeringen kommer med. Fasteraune og Lom-ordfører Bjarne Holø var tydelige på dette. Samtidig som partiet fortsatt sliter med å forme en framtidspolitikk der gode nok tjenester skal gis i bygder med stadig færre innbyggere. Den som knekker koden styrker seg før 17-valget.