Gå til sidens hovedinnhold

Et stabilt politisk Oppland

Artikkelen er over 5 år gammel

Valg til fylkesting er å regne som et politisk ekko av stortingsvalg – med regionale forskjeller. Det er først ved kommunevalget vi virkelig får fram politiske kontraster som langt sterkere avviker fra rikspolitikken.

KOMMENTAR

Velgerne i Oppland lever politisk i pakt med mange tiårige tradisjoner. Når rødgrønne partier anført av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, finner sammen, er det knapt noen spenning om makta i dette innlandsfylket. Slik situasjonen også er hos naboene i Hedmark.

Men for Ap er det et varsku fra mai-målingen. Partiet taper 4,4 prosentpoeng – fra 47,0 til 42,6, men holder likevel samme styrke som fra 2011 i fylkestinget.

Dagens politiske barometer levner ingen tvil. Ap, Sp, SV og KrF legger beslag på 24 av 37 plasser. Høyre og Frp får til sammen ni plasser. Så er det nykommeren MDG som kaprer to plasser – der SV og Frp mister hver sin plass.

De Grønne omtaler seg som blokkuavhengig. Så er det langt flere enn Erna Solberg som har registrert at partiet i praktisk politikk følger rødgrønn linje langt mer enn å støtte høyrepartiene.

Styrkemessig spiller det nye partiet ingen rolle. Betydningen ligger først og fremst gjennom evnen til å sette en dagsorden andre partier utfordres av. Det betyr uansett mye for partiet å vinne ytterligere en plass sammenliknet med målingen i mai.

Fremskrittspartiet omfattes med stigende interesse. 5,8 prosent er nær halvparten i tilsvarende måling før 2011-valget. Den gang oppnådde Frp 11,1 prosent.

Frps historisk lave oppslutning i dagens måling sender dermed en torpedo inn til partikontorene i Oslo. Får partiet tilsvarende meldinger fra andre fylker, vil trykket øke kraftig allerede før 14. september.

Et resultat i tråd med lave Frp-målinger vil tvinge fram nye initiativ fra Frps ledelse. Det er ikke sikkert Erna Solberg ser fram til en slik øvelse.

Kristelig Folkeparti holder stillingen fra valget i 2011. Fra Oppland har Knut Arild Hareide sterk støtte for en stadig mer kritisk holdning til Regjeringens politikk. Derfor er det ventet at KrF i Oppland vil fortsette sitt samarbeid med Sp, Ap og SV om fortsatt fylkesmakt.

I et nasjonalt perspektiv framstår målingen følgelig som en bekreftelse på at Opplands velgere posisjonerer seg for et ønsket regjeringsskifte om to år.

Høyre holder en imponerende sterk stilling med gjentakelse av resultatet fra 2011-valget. Dette er et varsel om at partiet kan komme til oppnå mange sterke lokale resultater – som for fire år siden.

Men Høyres utfordringer lokalt er de samme som partiet møter sentralt. Et svekket Frp og et mer kritisk KrF baner ikke veg for utsikter til flere maktposisjoner.

Ved siden av Frp er det SV som gjennomgående sliter mest på målingene. SV øker fra mai, men har fortsatt mandattap siden valget.

For første gang er det også spenning å spore til partiet Rødt. Noen velgere ekstra fra SV og Rødt får plass i fylkestinget.

Venstre kjenner presset fra MDG. Et varslet mandattap i mai er gjenerobret. Marginene er små. Mobiliseringen ved valget avgjør.

Senterpartiet har, som Høyre og Venstre, et bedre utgangspunkt nå enn for fire år siden. Og i dagens måling er Sp nærmest til gevinst.

Dagens måling gir en sjelden posisjon der Ap og SV ikke har rent flertall alene. Men Sps posisjon er avklart – for partiet og for velgerne. Samarbeid som inkluderer Frp er utelukket for Sp.

Målingen gir et ekko av rikspolitiske bevegelser og utviklingstrekk. MDG framstår som en konkurrent for særlig SV. Fremskrittspartiets frustrerte velgere skal samtidig ta sine valg. Høyre tar selvsagt imot frafalne Frp-ere, men vil uansett kjøre dempet valgkamp mot Frp.