Det ubegripelige.
Det som ikke kunne skje. De det ikke kunne gjelde. Tragedien på Vinstra har rammet tre familier, en skole, et nærmiljø, en kommune, – og hele Gudbrandsdalen. Reaksjonene det første døgnet etter denne menneskelige katastrofen, viser hvor mange som er direkte og indirekte berørt. Som tar det inn over seg.

Det er slikt vi leser om, men som det er vanskelig å forstå uten å oppleve. Denne gangen er det oss det gjelder. Noen vi kan identifisere oss med. Noen nær oss. To unge mennesker med livet foran seg. Et øyeblikks forvirring. Sterke følelser. En situasjon vi ikke kan eller skal spekulere rundt. Så er alt bare bunnløs fortvilelse. Meningsløst og ufattelig.

Nå er det først og fremst tid for gråt, sorg og omsorg. I dagene framover vil det handle om å ta vare på hverandre. Det er nå vi må vise hva vi er laget av: At vi holder oss for gode til ryktespredning og sladder. At vi ikke har rett til å dømme. At vi lar politiet og fagmiljøene få finne svarene. At vi slår ring rundt dem som er hardest rammet. At vi erkjenner at i denne saken er alle offer. Ikke minst alle de tre familiene. Lokale, kjente familier i et bygdesamfunn der alle kjenner alle. At vi tar hånd om alle de unge som står midt i en krise.

Ordfører Rune Støstad i Nord Fron har stått som en bauta, et forbilde, i timene etter de dramatiske minuttene på Vinstra. Minuttene som forandrer så mye for så mange. Som endrer en stille grå oktober-ettermiddag så totalt. Plutselig er hele landets søkelys rettet mot et lite boligfelt i ei stille grend. Samtlige nyhetsmedier er i løpet av noen timer på plass.

Midt i dette en ordfører som på den ene siden skal organisere til innsats og hjelp, vise omsorg for de sterkest berørte og samtidig fortelle omverdenen hva som har skjedd og hva som gjøres. Tydelig preget av tragedien slår han fast at nå er det nettopp det som gjelder, – omsorg. Først og sist.

Dagene som kommer vil gi store utfordringer. I lokalmiljøet vet alle for lengst hvem som er rammet. Snart vil omverdenen få vite det. Belastningene vil – om mulig – bli enda større for de nærmeste. Det er bare mulig å komme gjennom dette med åpenhet om det som faktisk har skjedd, klokskap og ektefølt omsorg.

Et stort ord, men det er nå vi trenger det: Kjærlighet.

Kristian Skullerud

Ansvarlig redaktør