De ordlegger seg diplomatisk, snakker pent om og med eierne, vektlegger eget selskaps styrke, understreker behovet for en kontinuerlig etterprøving av all virksomhet og har full oppmerksomhet på selskapets kjernevirksomhet.

Alt som handler om å legge seg ut med omgivelser blir sett på som potensielt belastende. Det skal man avstå fra. Samtidig skal man være såpass ydmyk at man erkjenner at selskapet nå har utfordringer som må løses. Men ettersom de er presentert samtidig med ny ledelses inntreden, ber man om forståelse for at det ikke sies mer enn det det blir sagt.

La gå. Her har eierne i lang tid latt en tidligere konsernsjef entre den ene scenen etter den andre uten å komme med advarsler. Bare murring har tidvis latt høre fra seg. Da er det ingen ting som tilsier at eierne overfor nye koster skal framstå som spesielt høye og mørke.

For Eidsiva «inn i den nye tid» er de siste ukers offentlighet et bidrag til skjerpet fokus – innad og utad. Eierne har fått en kraftig påminnelse om behovet for økt oppmerksomhet om hva deres eget selskap holder på med. Det har en åpenbar egenverdi.

Det sier seg selv at Eidsiva ikke kan fortsette som tidligere. Endringer vil komme. Men ikke i form av dramatiske vedtak. Tilpasningene bare kommer. Ressursbruken må tilpasses selskapets kjernevirksomhet. Mye bør være avklart før generalforsamlingen neste vår.

Vegen videre må inkludere en tilstedeværelse i det offentlige rom. Mange selskaper lukker seg til. Et offentlig eid selskap bør praktisere meroffentlighet. Det vil samtidig bidra til å stimulere eierne til mer kontinuerlig debatt i respektive folkevalgte arenaer.

Viktige deler av eiermøtet mandag ble lukket for media. Henvisning til forretningsmessig innsyn kan bli brukt for lett. Eidsiva må bruke enhver anledning til å begrunne sine strategiske valg.