Eidsiva Energis styreleder Øystein Løseth ser ingen grunn til å reforhandle rause pensjonsordninger for toppledelsen i konsernet. Det er en konklusjon vi deler. Det skal helt spesielle omstendigheter til for at inngåtte avtaler skal reforhandles. Det er en del av spillereglene i arbeidslivet. Disse må også gjelde for direktører.

LES OGSÅ: Noe på gang i Eidsiva

Samtidig etterlater intern raushet desto større forventninger til resultater, fokus på kjerneoppgaver og effektiv drift for konsernet som helhet og for morvirksomheten Eidsiva Energi AS. Etterlatt inntrykk og faktiske resultater gir grunn til bekymring. Åpenbart har bekymringen også bredt seg internt i ledelsen. Ellers ville ikke direktørene nå bedt kommuner og fylkeskommuner om en håndsrekning.

LES OGSÅ: Uro knyttet til Eidsiva Energi

Ledelsen viser helt korrekt til at det er overskudd av energi i markedet. Det gir lave priser. For å oppnå lavere lånerenter til nye prosjekter som vil tilføre markedet enda mer kraft, bes altså kommuner om å omgjøre gjeld til egenkapital. Da vil kommuners tilgodehavende stille bak i køen om noe skulle gå galt. Og uten en slik «gave» fra eierne varsles eierne om at utbyttet over tid kan bli mindre.

En slik sjakk-matt øvelse er det eierne nå i kommende uker skal gi sin mening om. Det er i en slik situasjon GD tidligere har tatt til orde for en ekstern gjennomgang av konsernets virksomheter. Det bør eiermøtet ta initiativ til.

LES OGSÅ: Bråk om gullpensjonen til Eidsivasjefens kone

LES OGSÅ: Eidsiva-sjef beholder millionlønn

Kraftselskapet i Innlandet er en dominerende viktig næringsvirksomhet. Den lever mye sitt eget skjermede liv. Kommunene – eierne – bør ha frimodighet til å sette sterkere søkelys på hva som skjer. Har ikke eierne tilstrekkelig egenkompetanse, bør de skaffe seg denne.

Vi savner en offentlig debatt innad og mellom eierne – kommuner og fylkeskommuner. Mange av disse er i betydelig grad avhengig av millionutbytter fra Eidsiva Energi. Dette virker direkte inn på kommunale tilbud og ytelser.

Konsernet er et lokomotiv i innlandets kraftbransje. Eidsiva Energi bør avgrenses til å utøve primæroppgaver, ikke å opptre som en forvalter av penger eierne skal disponere.

LES OGSÅ: Eidsiva tynges av gjeld  

LES OGSÅ: -Tar ikke dette i fellesferien

LES OGSÅ: – Gullalderen kan være over