Arbeiderpartiet og Senterpartiet har historisk sett vært politiske motpoler. Der de har kjempet om makt i Gudbrandsdalen. Årets lokalvalg bekrefter tendensen som over tid har vært i utvikling: Mer og mer samarbeid. Et tettere forankret tillitsforhold mellom tidligere motpoler.

Den politiske utviklingen i vårt distrikt har tidligere vært preget av tydelige stemmer fra ulike bygdelister. Samtidig har alternativer fra et mangfold av politiske lister bidratt til å prege debatten.

Årets valg gir Ap og Sp fornyet styrke som de helt dominerende partier. Disse partiene er selvsagt tilfreds hver for seg med hva de har oppnådd av støtte fra velgerne. Fra øvrige partier er det grunn til å uttrykke bekymring.

For hvor blir det av alternativene? Hvor blir det av en talefør opposisjon? Hvor blir det av det politiske mangfoldet? Forklaringen er i seg selv enkel: Valgresultatet handler om hvilke partier og kandidater velgerne har valgt å ha tillit til. Det er ikke velgerne som har ansvar for mangfold. Det er det partiene selv som har.

Ap- og Sp-makta i vårt distrikt ter seg likevel på annet vis enn tidligere tiår. I økende grad søker disse partiene sammen slik vi har sett det i Ringsaker og Lillehammer. Og som Lom landet på for fire år siden. Derfor er det et interessant trekk når erfaringene fra Lom etter årets valg framstår som sannsynlige både i Gausdal, Lesja, Lom og Lillehammer. Slik det tidligere har vært i regjering, slik det fortsetter på fylkesnivå i et rødgrønt samarbeid.

Opposisjonen, anført av Høyre, har hatt ambisjoner om å framstå som et mer tydelig alternativ i Oppland. Med få unntak er valget i innlandsfylkene en markert nedtur for Høyre. Selvsagt er dette utfallet preget av nasjonale vinder. Men resultatet er heller ikke kompensert gjennom noen tydelig distriktsforankret høyreprofil i Oppland.

Det er like gjerne bygdelister som går igjen som alternative partier med vippeposisjonen innen rekkevidde. Men også slike lister opplever ytterligere en nedtur i årets valg. Bygdelistenes kraft er med få unntak redusert. Det er en utvikling som vil fortsette. Bare i Sør-Fron og Vågå står bygdelistene fram med reell lokal makt etter årets valg.

I seks av våre lokale kommuner har ordførerpartiet fått over halvparten av antall plasser i kommunestyret: Sp i Skjåk og Dovre. Ap i Sel, Nord-Fron, Ringebu og Ringsaker. I disse kommunene er det Sp/Ap som er viktigste opposisjonsparti.

Valget legger et stort ansvar på Ap og Sp for måten de legger til rette for å sikre åpne og vitaliserende debatter.

Makt gir ansvar. Nå skal Ap og Sp vise at de er tilliten verdig. Det forplikter.