Dagens dobbelmåling fra Markedsinfo viser at velgerne i Oppland er seg bevisste på om de stemmer ved lokalvalg eller riksvalg. Utslagene kommer særlig for tre partier:Frp, Sp og «andre». Sp og bygdelister markerer seg ekstra i lokalvalg. Frp scorer ekstra i riksvalg.Høyres solide frammarsj bekreftes i begge målinger. Dette betyr at særlig Høyre kan utfordre Sp som nest største parti i fylkesvalget. Frp strever i fylkesvalg med å komme over lokalvalgsresultatene. Dette kan likevel innebære at også Frp utfordrer Sp i fylkesvalget.

Like tydelig som Høyres framgang er Aps svekkelse sammenliknet med tilsvarende måling på nyåret i 2007. Godt over seks prosentpoeng lavere oppslutning bekrefter at partiet sliter.

De øvrige partiene, SV, KrF og Venstre, viser stabil og lav oppslutning. Verst er det for KrF. En kryssmåling i dagens to målinger viser at bare halvparten av KrF-velgerne fra 2009 vil stemme KrF.

I lokalvalg er det Sp som får støtte fra andre partiers stortingsvelgere. Over 14 prosent av KrF-velgerne går til Sp i lokalvalg. Over seks prosent av Aps stortingsvelgere gjør det samme. Sp har klart størst lojalitet fra egne stortingsvalgvelgere over til lokalvalget - over 90 prosent.

GD har gjennomført flest målinger for stortingsvalg. I løpet av et halvt år viser endringene minus 3,4 prosent for Ap, minus 1,5 prosent for SV, mens Sp får pluss 1,1 prosent. Frp +1,9, H +0,3, V +0,8 og KrF +0,7.

Foruten KrFs omtalte lojalitet av velgere fra riksvalg til lokalvalg, er det SV og dernest Ap som har lavest lojalitet blant egne velgere ved begge typer valg. SV ligger rundt 50 prosent, Ap nesten 60 prosent i begge valgmålinger.

Kommunemålingen viser at valgutfallet i mange kommuner kan bli påvirket at bygdelister eller andre mindre partier. I 2007 stemte hver tiende velger på slike partier. Målingen viser at dette kan gjenta seg. Stortingsmålingen viser en mandatfordeling med tre til Ap, en til hver av Frp, H og Sp. Sistemandatet kjemper Frp og H om som utjevningsmandat.