Gå til sidens hovedinnhold

Meningsløs millionsmell

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Glasopor AS i Skjåk må betale
16,5 millioner kroner for opprydding i vann og på land, etter at varelageret med 25.000 kubikkmeter resirkulert glass ble tatt av flom i 2018. Opprydding etter forurensning er forurenser ansvar, konkluderer Miljødirektoratet. Det er et fornuftig prinsipp i de fleste sammenhenger, men ikke i denne.

Gjenvinningsbedriften i Skjåk ble rammet av noe uforutsett. Et helt lokalsamfunn ble rammet av en høstflom så overraskende at heller ikke de miljøer som steller med meteorologi og hydrologi døgnet rundt så den komme.

Gjenvinningsbedriften i Skjåk ble rammet av det som i løpet av kort tid ble en lokal naturkatastrofe. Og når katastrofer ender med at vann finner nye veger, blir det meste uhåndterlig.

Det er vanskelig å være forberedt på det utenkelige

Miljødirektoratets direktør sier økt klimarisiko er noe alle virksomheter må forholde seg til og ta høyde for. Også dette er det lett å si seg enig i. Vi må alle etter beste evne sørge for at vi er forberedt. Vi må ruste oss for å takle ulike kriser. Men det er like fullt slik at det er vanskelig å være forberedt på det utenkelige.

Det var nettopp noe utenkelig som rammet Skjåk da Ottaelva tok et nytt løp, vasket med seg glasopor og forsøplet elvekanten kilometervis nedover Ottadalen. Nå havner saken i Klima- og miljødepartementet. Det betyr at det må være mulig å gjøre noen andre vurderinger enn hva direktoratet har gjort.

Selskapet i Skjåk er en solid bedrift, delvis eid av staten ved at Vinmonopolet eier nesten en firedel av eierselskapet Sirkel Materialgjenvinning AS. Dette handler altså ikke om selskapets evne til å gjøre opp for seg, men om hva vi bør forvente at det offentlige tar seg av når noe uforutsett skjer. Nå ender saken i Klima- og mljødepartementet. Departementet kan helt eller delvis gjøre et forstandig unntak fra det gode prinsipp om at forurenser betaler.

Får millionregning etter opprydding: – Konsekvenser for alle som driver virksomhet i Norge

Glasopor-sjefen: – Håper det er fornuft i departementet

Et urimelig millionkrav

Flasketuten peker på miljøministeren