Kommunestyret skal påse at Lillehammer kommune som fellesskap drives på beste måte. Kommunens drift frontes av en kommunedirektør og tre kommunalsjefer.

Kommunedirektøren anbefaler i sitt forslag til budsjett for 2022 å starte opp et prosjekt for utvidelse av Lillehammer Kunst Museum (LKM) på Stortorget. Det vil si: under Stortorget, slik at Stortorget blir på taket til LKM-avdelingen. Det er bemerkelsesverdig. Stortorget har de siste 20 årene vært byens sentrale parkeringsplass for biler. I forhold til grunnlagsinvesteringene har Stortorget landets dyreste parkeringsplasser. Nå er her store omfattende skader. Menneskene og torgbrukerne forsvant med bilenes dominans.

Det kunne være interessant å høre om kommunedirektøren støttes av kommunalsjefene, for eksempel for kultur, og Kultursjefen i Lillehammer.

Det kunne være interessant å høre om kommunedirektøren støttes av kommunalsjefen for byutvikling, og Byplansjefen i Lillehammer.

Og mener kommunedirektøren selv dette, eller er det trolig et diktat fra ordføreren/«posisjonen»?

Selv mener jeg at Stortorget burde være et org, og ikke en parkeringsplass. Illustrasjonen til LKM-avdelingen «på» Stortorget viser et horisontalt Stortorget på taket til LKM-avdelingen. Det vil medføre at Kirkegata som «kultur-gate» mister kontakten med Stortorget, og tilsvarende motsatt. Sånn kan det vel ikke være.

Svein Klausen, arkitekt, Lillehammer