Gå til sidens hovedinnhold

Menneskene og torgbrukerne forsvant med bilenes dominans

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Kommunestyret skal påse at Lillehammer kommune som fellesskap drives på beste måte. Kommunens drift frontes av en kommunedirektør og tre kommunalsjefer.

Kommunedirektøren anbefaler i sitt forslag til budsjett for 2022 å starte opp et prosjekt for utvidelse av Lillehammer Kunst Museum (LKM) på Stortorget. Det vil si: under Stortorget, slik at Stortorget blir på taket til LKM-avdelingen. Det er bemerkelsesverdig. Stortorget har de siste 20 årene vært byens sentrale parkeringsplass for biler. I forhold til grunnlagsinvesteringene har Stortorget landets dyreste parkeringsplasser. Nå er her store omfattende skader. Menneskene og torgbrukerne forsvant med bilenes dominans.

Det kunne være interessant å høre om kommunedirektøren støttes av kommunalsjefene, for eksempel for kultur, og Kultursjefen i Lillehammer.

Det kunne være interessant å høre om kommunedirektøren støttes av kommunalsjefen for byutvikling, og Byplansjefen i Lillehammer.

Og mener kommunedirektøren selv dette, eller er det trolig et diktat fra ordføreren/«posisjonen»?

Selv mener jeg at Stortorget burde være et org, og ikke en parkeringsplass. Illustrasjonen til LKM-avdelingen «på» Stortorget viser et horisontalt Stortorget på taket til LKM-avdelingen. Det vil medføre at Kirkegata som «kultur-gate» mister kontakten med Stortorget, og tilsvarende motsatt. Sånn kan det vel ikke være.

Svein Klausen, arkitekt, Lillehammer