Gå til sidens hovedinnhold

Mer allsidighet og lek i idretten

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Balansegangen mellom allsidighet og spesialisering i barne- og ungdomsidretten er en velkjent debatt innen idrettsverdenen. I dette innlegget ønsker jeg å presentere noen faktorer som kan bidra til å styrke allsidigheten og dermed deltakelsen i organisert idrett blant barn og unge.

Myten om at tidlig spesialisering styrker toppidretten er for lengst avkreftet av forskere og av Olympiatoppen selv. Olympiatoppsjef, Tore Øvrebø, oppmuntrer unge utøvere til allsidighet og til å være aktive i flere enn en idrett til langt opp i tenårene. Barneidrettsbestemmelsene til Norges idrettsforbund (NIF) skal regulere deltakelse i konkurranser og sikre et allsidig aktivitetstilbud for barn under 12 år. Norges resultater i internasjonal toppidrett viser at barneidrettsbestemmelsene ikke går på bekostning av Norges evne til å utvikle toppidrettsutøvere. Dessuten vil en sen spesialisering mest sannsynlig dempe frafallet blant det store flertallet av barn og unge som ikke blir toppidrettsutøvere.

Frafallet i idretten blant ungdom er veldokumentert og idrettsorganisasjonen har en stor oppgave foran seg dersom den skal klare å realisere visjonen om «idrettsglede for alle». Nøkkelen til å lykkes bedre med å bevare barn og ungdom i organisert idrett er å legge til rette for mer allsidige og lekpregete idrettsaktiviteter. Dette handler ikke om å frata unge utøvere muligheten til å realisere sitt potensial, men om å gi et fullverdig tilbud til de som ikke ønsker å bare drive med en idrett eller å forplikte seg til å trene flere ganger i uken.

Allidrett for barn (også kalt idrettsskole) er et velkjent aktivitetskonsept som skal gi barn et allsidig aktivitetstilbud med lavt forventningspress. Mindre kjent er Allidrett for ungdom, der ungdom mellom 13 og 19 år selv skal inkluderes i utformingen av aktivitetene. NIF gir både oppstart- og utviklingsstøtte til disse aktivitetstilbudene.

I hvilken grad barn og unge får et allsidig idrettstilbud i sitt lokale idrettslag avhenger av idrettsorganisasjonens iverksetting av barneidrettsbestemmelsene og allidrettstilbudene. Alle idrettslag er forpliktet til å utnevne en barneidrettsansvarlig som skal sørge for at barneidrettsbestemmelsene overholdes, samt at grupper i idrettslaget utvikler og ivaretar et variert aktivitetstilbud for de yngre aldersgruppene. Hensikten er å motvirke at idretter blir helårsaktiviteter for de yngste og at ulike grupper og idrettslag ser på hverandre som konkurrenter i stedet for samarbeidspartnere. Dette forutsetter et samarbeid mellom idrettslag innenfor samme kommune der idrettsrådet bør ha en sentral rolle.

Idrettskretsens rolle og betydning for idrettslagenes arbeid er mindre kjent. Idrettskretsens oppgave er å bidra til å styrke idrettslagenes arbeid gjennom økte rammevilkår og kompetanseutvikling slik at de kan tilby et mangfoldig aktivitetstilbud. Innlandet idrettskrets består av 8 ansatte som jobber aktivt for å bistå fylkets 744 idrettslag, blant annet med å styrke allidrettstilbudet.

Idrettsorganisasjonene må ta grep for å nå målene om å beholde flere barn og unge i idretten. Et større fokus på allsidighet og lek, en bedre tilrettelegging for sen spesialisering og mer utøvermedvirkning i utformingen av trenings- og konkurransetilbudet vil bidra til at flere unge finner seg til rette i idretten. En viktig faktor for å lykkes er å heve statusen og sikre kvaliteten på allidrettstilbudene, slik at denne treningen blir oppfattet som likeverdig med de øvrige idrettstilbudene i idrettslagene.

Svein Erik Nordhagen, allidrettstrener for barn, styremedlem i Innlandet idrettskrets og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet