Fire finalister har levert sine bidrag i arkitektkonkurransen Kunsthall Innlandet på Lillehammer. Lillehammer Kunstmuseum har åpnet en utstilling med arkitektforslagene fra finalistene, og en egen jury skal kåre en vinner tidlig i juli.

I bunnen av det hele ligger en ny kunsthall. På toppen; den delen av det hele som folk flest opplever på sin ferd i byen, er Stortorget i ny drakt. Bildene yter neppe noen av skissene full rettferdighet, men umiddelbart framstår alle de fire forslagene som spennende bidrag i debatten om Lillehammer bys viktigste uterom.

Lillehammer Museum har bidratt til en viktig debatt om hva Stortorget skal være, både for folk som bor her og for byens gjester. Debatten om dette uterommet er en av de viktigste når vi snakker om hva og hvor vi vil med byen. Initiativet fra Lillehammer Museum har satt trykk på dette ordskiftet. Vi er fascinert av ideen om en underjordisk kunsthall, og vi synes forslagene til hvordan dette skal se ut på overflaten er spennende. Samtidig er vi bekymret for at debatten om Stortorget låses til kunstmuseets ønsker og behov.

Ambisjonen har vært at kunsthallen skal stå ferdig til byjubileet om fem år. Realismen i et slikt mål er fjernere i dag enn for et halvt år siden. Vi har en finansminister som snakker om noen av den forrige regjerings byggeprosjekter som jåleri. Statsråder på alle felt leter etter byggeprosjekter som kan avlyses, nedskaleres eller utsettes. Utfordringen med å finne plass for et gigantprosjekt på Lillehammer må sies å være formidabel, selv om ingen ennå aner hva dette vil komme til å koste. Også vi som liker forslagene fra arkitektene må forholde oss til slike realiteter.

Forslagsstillernes andre store utfordring, handler om å skape en folkelig engasjement. Det er flott at arkitektforslagene er tilgjengelig i en egen utstilling, men man vinner ikke folks hjerte og hjerne bare ved å invitere folk inn i kunstmuseet. Vi minner om at Lillehammer Kunstmuseum er en del av Stiftelsen Lillehammer Museum. Staten har fire av åtte styremedlemmer, og staten utnevner styreleder og nestleder. Folks eierskapsfølelse til museene er følgelig ikke lenger hva den en gang var. Den blir neppe særlig sterkere av at de kan få se på skisser i en konkurranse som avgjøres av en fagjury allerede om en måned.