Gå til sidens hovedinnhold

Mer grunnkurs i klima (og norsk)

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helge Rud beskylder meg for løgn om CO₂ og klima (GD 21.6), men viser bare at han ikke kan lese. Rud skriver at «Eigs påstand om ca. 4 % CO₂ i atmosfæren står mot mine ca. 0,04 %» og at «Eig påstår at 100 % av CO₂ i atmosfæren stammer fra fossile brensler».

Jeg har selvsagt ikke hevdet at alt CO₂ i atmosfæren er fra fossile brensler. Det ville være absurd. Da ville Jorden vært ubeboelig for annet enn bakterier inntil vi begynte å brenne kull, for uten drivhuseffekten fra CO2ville snittemperaturen vært minus 18 i stedet for pluss 15. Bortsett fra at uten CO₂ ville det ikke vært noen byggesteiner til å lage bakterier – eller til fotosyntesen for å lage plantene som ble til kull.

Heller ikke skrev jeg at det er fire prosent CO₂ i atmosfæren, men at «4 % av CO₂ i atmosfæren til enhver tid stammer fra fossile brensler» – altså 4 % av 0,04 %. Fordi CO₂ i atmosfæren er i kretsløp med biosfæren, alger, dyr og planter, betyr det at karbon fra fossile brensler går inn også i bakterier, planter og mennesker. Men økningenav den totale mengden karbon de siste to hundre år skyldes fossile brensler. Vi returnerer nå karbon som ble lagret i bakken gjennom over tre hundre millioner år tilbake til atmosfæren på et geologisk øyeblikk.

Det bekreftes også av utviklingen av forholdet mellom de to stabile isotopene av karbon; 12C og 13C (den siste er én prosent av totalen): Alger og planter foretrekker den lettere isotopen 12C i fotosyntese, som gjør at fossile brensler derfor har akkumulert karbon som er relativt fattigere på 13C. CO₂ fra forbrenning av dette fossile karbonet vil altså øke det relative innholdet av 12C i CO2i atmosfæren – og det er nettopp det vi har observert.

Rud hevder videre at «Vulkaner, undersjøiske inkl., er betydelige leverandører». I et geologisk perspektiv, ja. Bl.a. har CO₂ fra vulkanisme gjennom titalls millioner år antakelig tint jorden fra en tilstand av «snøballjord» minst tre ganger. Men etter at vi begynte å brenne olje og kull er det dominerende. Utslippene av CO₂ fra vulkaner er usikre å anslå, men ligger antakelig rundt 1–3 % av de fra fossile brensler.

Karsten Eig, petroleumsgeolog, PhD, Oslo