OTTA: Den nye driftskontrakten med Innlandet fylkeskommune skal gjelde i fem år fra 1. september i år. Avtalen omfatter fylkesvegene med sideanlegg, utstyr og installasjoner i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre og Lesja. Fra høsten neste år vil driftskontrakten omfatte også fylkesvegene i Vågå, Lom og Skjåk.

Vegnett på 500 kilometer

Totalt er det et vegnett på nesten 500 kilometer som entreprenørselskapet Mesta as vil påta seg drifts- og vedlikeholdsansvaret på for litt over 186 millioner kroner.

Pristilbudet ligger cirka 12 millioner kroner under konkurrenten Åge Haaverstad AS. Firmaet Stian Brenden Maskinservice AS, som nettopp ble tildelt driftskontrakten på riksvegene i Gudbrandsdalen er på cirka 212 millioner kroner.

Les også: Nå er det klart: Dette firmaet skal drifte riksvegene i dalen

Les også: Disse entreprenørene konkurrerer om å drifte fylkesvegene sør i dalen

Her er pristilbudene

Dette er pristilbudene som Innlandet fylkeskommune nå skal ta stilling til:

  • Mesta AS – 186.413.623 kroner
  • Åge Haverstad AS – 198.641.750 kroner
  • Stian Brenden Maskinservice AS – 212.950.920 kroner
  • Presis Vegdrift AS – 283.098.930 kroner