Nå er løsningen for brufundamentene ferdig planlagt. Et nytt, stort fundament i elva på østsida (E6-sida) skal støpes i betong, skriver Innlandet fylkeskommune i en melding 3. januar.

Detaljplanlegging av fundamentene som skal holde den midlertidige brua trygt på plass ble ferdig i månedsskiftet november/desember.

Det som bruplanleggerne har brukt lengst tid på å planlegge, er det store fundamentet som skal bygges i elva på østsida, opplyser fylkeskommunen.

Strenge sikkerhetskrav

– Brua på 140 meter vil få fire spenn. For å holde brua oppe må vi blant annet bygge to helt nye fundament på E6-sida. Det ene skal stå cirka 20 meter ut i elva, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Planen for fundamentene til den midlertidige brua må godkjennes av Vegdirektoratet. Prosessen med å få godkjent planen er så å si ferdig. Tre av fire fundament ble godkjent av direktoratet rett før jul.

Kravene til fundamentering av midlertidige bruer er de samme som til permanente bruer.

– Den midlertidige brua skal stå i flere år og bære like store kjøretøy som ei permanent bru. Den må også kunne stå trygt når det blir flom i Lågen, forklarer Klemetrud.

– Fram til jul har det vært intens planlegging på forberedelse av de eksisterende pilarene og byggingen av de nye som skal opp. Alle byggetegningene skal dessuten godkjennes av Vegdirektoratet. Den siste godkjenningen kom nok nå like oppunder jul, sa Ole Einar Fossen, enhetsleder for Samferdsel i Innlandet fylkeskommune til GD like før jul.

Det synlige arbeidet som lokalbefolkning og forbipasserende har kunnet se, er utfylling av masse fram til brupilarene.

– Vi har fylt inntil akse 2, den eksisterende pilaren som står i elva på vestsiden. Og så gjenstår det å fylle ut til akse 3, den som skal bygges i elva nærmere østsiden. Entreprenøren har fått alle byggetegninger, og har laget en fremdriftsplan, sier Fossen.

Han lover at det blir synlig og hektisk aktivitet fra nyttår.

– Vi trøkker på. Det blir et omfattende arbeid å rigge for å ta imot stålbrua, og jeg tør ikke love at vi blir ferdige mye før fristen, sier han.

Les også

Dagen da alt ble snudd på hodet: – Helt uvirkelige scener

Krevende planlegging

Det har vært krevende å planlegge hvordan det nye fundamentet i elva skal bygges, blant annet når det gjelder valg av byggematerialer. Opprinnelig var planen å bruke stålrør, fordi det ville vært minst belastende for elvebunnen.

– På grunn av lang leveringstid på stål av riktig kvalitet, har vi valgt å støpe et fundament av betong. Vi jobbet med å planlegge begge byggemetodene parallelt, sammen med vår prosjekteringskonsulent og en rekke andre fagfolk, sier Klemetrud.

Grunnboring først

Arbeidet med å legge ut fyllinger i elva for å kunne gjennomføre grunnboringer på østsida av Lågen ble utført den første uka i desember. Prøvene fra grunnen ga informasjon om massene der anleggsarbeidet skal foregå.

– Vi skaffet oss samtidig kunnskap som vi kan bruke under planlegging av ei ny, permanent bru, sier Klemetrud.

Det er Dobloug Entreprenør AS som skal utføre arbeidet med fundamentene for fylkeskommunen.

Bygginga vil i hovedsak foregå i perioden januar til april. Brua må være helt ferdig før perioden med vårflom begynner.