Gå til sidens hovedinnhold

Miljøpartiet vil stoppe E6-utbyggingen

I mars la regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) med oversikt over utbygging av veier, jernbane, havner og flyplasser de neste 12 årene. Men allerede nå varsler Miljøpartiet de Grønne (MDG) at planene vil skrotes dersom partiet får makt etter valget.

– Hvis vi får det som vi vil, er tiden for å bygge store motorveier slutt, sier Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet de Grønne, til VG.

Blant strekningene som partiet vil skrote hvis de får det som de vil, inngår de to store E6-prosjektene i Gudbrandsdalen. I stedet for ny motorvei, ønsker MDG å heller satse på intercity.

Disse prosjektene kan skrinlegges

Her er hva de skriver om strekningene:

E6 Moelv – Øyer: Prosjektet skrinlegges, uakseptabelt med ny motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. MDG vil satse på intercity i stedet.

E6 Øyer – Otta: Prosjektet skrinlegges, MDG vil ruste opp Dovrebanen i stedet.

Hermstad forteller til avisen at de i stor grad vil satse på å bygge ut jernbanen på de samme strekningene som det i dag er planlagt vegutbygging. Han er sterkt kritisk til regjeringens vegplaner.

– Det pumper byene våre fulle av biler, vi får mer kø, mer støy, mer forurensning, det ødelegger natur, vi legger matjord under asfalt og vi ødelegger verdifull norsk kystregnskog og myrområder.

Hareide reagerer

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier til VG at han reagerer på planene:

– Jeg opplever at det MDG peker på er noe folk som bor innenfor Ring 3 kan nikke til. Men det vil ikke de som snakker med næringslivet, de som ser hele Norge og Distrikts-Norge og mange av dem som har sitt daglige virke utenfor byen.