Miljøvifte til stort besvær

KRISE I LÅGEN: Fylkesordfører Even A. Hagen og fylkesmann Knut Storberget unnlater å ta affære.

KRISE I LÅGEN: Fylkesordfører Even A. Hagen og fylkesmann Knut Storberget unnlater å ta affære.

DEL

GD MENER 
Det nærmer seg to nye og potensielt farlige flommer i Lågen. Den første om ikke mange dagene når sidevassdragene skal tømme seg ut i Lågen.

Er vi godt nok forberedt til å ta imot vannmassene? Åpenbart ikke. Fagmyndigheten NVE påberoper seg kompetanse om hva som vil skje og om hva som bør gjøres av forebyggende tiltak. Samtidig uttaler NVE at de ikke vet nok. Derfor kan ikke NVE tillate tiltak bygdelivet i Gudbrandsdalen etterspør.

Mot en slik autoritet stilner fylkesordfører Even A. Hagen og fylkesmann Knut Storberget. De er begge satt til å ivareta økonomiske og menneskelige interesser i distriktet. Samtidig har de også fagmyndigheter i egne rekker som også er satt til å ivareta andre hensyn.

Hva skal da ha forrang? Er det drømmen om å få etablert en miljømessig interessant elvevifte der Frya møter Lågen? Skal gyteplasser og etablering av nye innslag i et naturmangfold være viktigere enn å ivareta folks liv og levnet, inkludert kommuners egne ansvarsområder?

I møtet med distriktets interesser bør våre fremste talsmenn kunne bli mer tydelige

Ap-ordfører Even A. Hagen får så hatten passer fra egne rekker. Språkbruk kan avgjort diskuteres. Men det som ikke kan diskuteres er opplevelsen og erfaringen av å bli glemt og tilsidesatt.

GD har etterlyst svaret før, men spørsmålet må gjentas: Dersom storsamfunnet vil overkjøre lokale distrikter må Storberget på vegne av Regjeringen kunne garantere økonomisk skadefrihet. Hva om NVE og Fylkesmannen kunne si at, ja, la oss prøve som tidligere generasjoner gjorde det.

Naturmangfoldet har åpenbart overlevd tidligere. Det kan reetableres dersom det blir truet. For i møtet med distriktets interesser bør våre fremste talsmenn kunne bli mer tydelige.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags