Gå til sidens hovedinnhold

Mistillit møtes med mistillit

Artikkelen er over 1 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ledelsen i Sykehuset Innlandet
har åpenbart ikke tillit til hvordan sykehuset i Lillehammer drives. En slik drifts- og styringsform setter spor. Derfor er det knapt overraskende at tillitsvalgte overleger, med støtte av flere andre, tar kraftig til motmæle mot adm. direktør Alice Beathe Andersgaard og hennes styresett.

Hege Lundring var den siste direktøren som med alvor forsøkte og langt på veg lyktes med å posisjonere sykehuset i Lillehammer i en tovegs dialog. Internt innad i sykehuset, og eksternt mot lederskapet i helseforetaket. Når Lundring måtte gi opp, var det på grunn av Andersgaard, ikke på grunn av intern misnøye.

Kronikken – eller oppropet – fra tillitsvalgte ved sykehuset i Lillehammer kan ledelsen i helseforetaket selvsagt bare snu ryggen til. Skjer det, vil interne posisjoner bare låse seg ytterligere. Det er i krevende tider at et oppegående lederskap skal vise seg fram.

Teksten fra de tillitsvalgte gir en instruktiv og forståelig framstilling av hvorfor driften er som den er på sykehuset i Lillehammer. Vi imøteser med interesse hvordan Andersgaard vil redegjøre for sitt styre om hvordan framstillingen er feil.

Det er nyttig og viktig at tillitsvalgte i Lillehammer framstår som varslere

Det er ikke uten grunn at Helse Sør-Øst nå har overtatt eierskapet til videre utredninger om Innlandets framtidige spesialisthelsetilbud. Dette inkluderer at det mye omtalte «målbildet» med satsinger i distriktene, prehospitale tjenester og en sykehusstruktur der «ved Mjøsbrua» i realiteten kan gi ulike løsninger.

Fredag skal Sykehuset Innlandet ha nok en runde med perspektivkonferanse, før Bent Høie tirsdag besøker sykehusene i Mjøsområdet. Det er nyttig og viktig at tillitsvalgte framstår som varslere for en driftskultur i Sykehuset Innlandet som avgjort er diskutabel. Det gir ingen mening nærmest å demotivere egne medarbeidere.

Sykehuset Innlandet – nedbygging av viktige fagområder ved Lillehammer