For 20 år siden samarbeidet FrP ved Siv Jensen og SV og fikk flertall i Stortinget for det unike barnehage tilbudet vi har hatt i Norge. Det ble godt samarbeid mellom private og offentlig barnehager og rettferdig fordeling av barnehageplasser. Det var foreldrene som fikk bestemme hvilket barnehagetilbud som passet for dem og deres barn.

Da var det over 3000 barn som sto på venteliste og ikke hadde tilbud om barnehageplass i Norge.

Foreldrenes valg har fremmet både kvalitet og mangfold i kommunene. Mer en to av tre barnehager med registrert profil, som for eksempel gårds- friluft eller livssynsbarnehager, er private. Disse tilbudene står nå i fare for å forsvinne. Hvorfor endre på noe som fungerer, som gagner Norge og fremtidige generasjoner?

Om kunnskapsministeren og regjeringen får det som de vil, kan dette ha vært det siste barneopptaket hvor foreldrenes valg av barnehage veier tyngst. Fremover kan det være kommunene som tar valget for dem. Få er klar over at foreldrenes valgfrihet er truet. Mangfold og medbestemmelse er i fare.

Bakgrunnen for dette er den ferske strategien «Barnehage for en ny tid», som Kunnskapsdepartementet la fram i januar. Her skriver de blant annet at kommunene skal ha styringsrett når det gjeller godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet. I praksis betyr dette at kommunene vil kunne overstyre foreldrenes valg og flytte barn barna for å holde liv i barnehageplasser uten søkere mot foreldrenes valg og vilje. Indirekte vil kommunene bestemme hvilken barnehager som skal bestå.

Foreldrene mister den reelle valgfriheten og barnas mangfold i våre kommuner står i fare. Dette er alvorlig. De enkelte foreldre vet best hvilken barnehage som dekker foreldrenes og barnas behov.

Det er foreldre og ikke politikerne i kommunen som skal bestemme hvilke barnehagetilbud som passer for ditt barn og din familie.

Astrid Gaassand, Lillehammer, gruppeleder for Frp