Gå til sidens hovedinnhold

«Mjøsbyen» vs. «Innlandshovedstaden»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom bruken av Bjarne Håkon Hanssen og kronargumentet «stedsattraktivitet», samt den ukritiske oppslutningen om HSØ og den nye samfunnsanalysen, hvor Brumunddal/Hamar tjente Lillehammer best, har tilliten til «sykehusaktørene» i byen sunket en smule.

Hva er det Tjernlie, Markestad o.a. ikke har fått med seg? Selv om de ikke er lokalpolitikere, men sentrale fagfolk. Cowi analysen hviler tungt på en urban ideologi. Folk skal bo tett og høyt, nær arbeidsstedet. Dit skal de sykle eller bruke elbil. Hva et hovedsykehus for Innlandet angår, mener de at Hamar er stedet. Byen bør bli Innlandshovedstad.

Mye i rapporten underbygger mistanken om at hovedformålet med analysen var å støtte en dramatisk endring av målbildet, jf. reaksjonene i etterkant. Dette var ikke politisk spiselig. Og presentasjonen var også i overkant arrogant. Ideen bak begrepet «Mjøsbyen» var på mange måter motsatt av ideen om e n hovedstad.

Mjøsbrua og forbedret infrastruktur skulle gjøre regionen til ett arbeidsmarked. Byene skulle anerkjenne hverandres styrke og vekst bygge videre på disse, slik at summen ble større. Dette ville også tjene distriktene, som nærmest ble avskrevet i analysen og presentasjonen før jul.

Nå dukker mye likt og ulikt opp på oppløpssiden. Storsykehus uten politisk innblanding, eller det motsatte; hver by sitt sykehus. Med ulike kroppsdeler som spesiale? Er tilstanden noe mer komplisert, skal Oslo være stedet i all fremtid? En kan det kanskje si at Lillehammer aldri helt er eller blir en Mjøsby, tross anløp av Skibladner. Dette kan jo også være en styrke. Men man må vite hvilket bein man skal stå på.

Tor Ødegården, Øyer