Vil ha svar på hvorfor toppsjefen gikk på dagen

– Beklagelig og uheldig, sier de ansatte etter at Steffen Skolseg gikk av på dagen som administrerende direktør i Mjøsen Skog. Skogeier Hans Bernhard Jahren mener det blir vanskelig å ha tillit til styret og styrelederen dersom de ikke informerer om hva som ligger bak.