Konkurransetilsynet: Frykter at sammenslutningen av Mjøsen Skog og Glommen Skog begrenser konkurransen

Konkurransetilsynet frykter at sammenslutningen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog skal begrense konkurransen. Innen 26. juli avgjør de om det kan være aktuelt å stoppe det hele.