Mjøssykehuset

Av
DEL

leserinnlegg


Toppdirektør i Helse sørøst Catrine Lofthus, adm. direktør Alice Beathe Andersgaard og styreleder Anne Enger i Sykehuset Innlandet har med vedtaket om et storsykehus ved Mjøsa virkelig lagt til rette for et tilbud som for pasienten vil gjøre situasjonen mye verre enn den er i dag.

Her gjør man et vedtak om ett storsykehus uten å kunne redegjøre for hvilke sykehus som vil sitte igjen med hva. Pasientene blir attpåtil gratulert med " Storsykehuset", som fører til lengre reiseveg for pasientene fra Lesja i nord til Skjåk i vest, og Gudbrandsdalen for øvrig.

Med raseringen av de lokalsykehusene dette berører, sender jeg gratulasjonene tilbake til Lofthus, Andersgaard og Enger, da de ikke har hørt på verken legene eller pasientene som blir berørt av dette. Lillehammer sykehus har i alle de år det har vært et fullverdig akutt sykehus ivaretatt pasienter fra hele Oppland, og gitt den hjelp, behandling og oppfølging et fullverdig akuttsykehus skal gi.

Jeg vil også stille spørsmål ved hvordan pasientene skal komme seg til og fra, og ikke minst komme seg hjem etter endt opphold og utskrivelse fra storsykehuset. Skal pasientene få drosje hjem, eller kanskje bare til Lillehammer, for så å prøve å ta seg hjem på egen hånd?

Alle som bor nord for Lillehammer vet jo hvordan det står til med offentlige transportmidler. I beste fall vil man kanskje få en oppsamlingsdrosje etter et ukjent antall timer. Eller i verste fall må man overnatte og først komme seg hjem dagen etter. Er dette ansvarlig pasientbehandling?

Når man kommer så langt at funksjonsfordelingen er klarlagt, vil pasienten atter bli den tapende part. Helseminister Bent Høye innehar heller ikke kompetansen som kreves i så viktige spørsmål som sykehusnedleggelser medfører. Det er det kun pasientene som kan svare på. Det er på tide at han tar sin hatt og går før alt som heter sykehus blir rasert.

Med en prislapp på 8,65 milliarder kroner burde man kunne ruste opp de lokalsykehusene man har, og ivareta pasientene på en fullverdig og god måte. Pasientene må atter komme i fokus, lytt til legene, pasientene og deres pårørende. Man må slutte å leke butikk, skrot alle direktørstillinger og sett pasienten i fokus. TJeg tor ikke at siste ord er sagt i denne saken. Så får man håpe på at Opplandspolitikerne kommer på banen. Det er på tide at de tar til orde og gjør det som er riktig i denne saken.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags