Mobilisering for norsk matproduksjon

BEVISSTHET: Viruset kan være det som helt avgjørende endrer vårt fokus for å styrke norsk sjølforsyning av mat.

BEVISSTHET: Viruset kan være det som helt avgjørende endrer vårt fokus for å styrke norsk sjølforsyning av mat. Foto:

DEL

GD MENER
Myndighetene beroliger.
Det er mat nok til alle.

Forsikringen er helt grunnleggende å kunne gi når store deler av vårt samfunn er satt på vent. Mat og helse er det vi alle ser på som avgjørende for et best mulig liv. I en situasjon med uviss helsestatus er det desto viktigere å vite at vi får den daglige maten alle har behov for.

På kort sikt foregår det nå en imponerende mobilisering for å sikre nok arbeidskraft til arbeidsintensive perioder i jordbruket. Bønder bistår bønder. Utenlandsk arbeidskraft får forlenget arbeids- og oppholdstillatelse. Arbeidsledige blir registrert for arbeid i jordbruket. Pensjonister likeså.

Det bør bli et felles løft å sikre økt norsk matproduksjon i 2020. Koronakrisen gjør veg i vellingen, og bidrar til bevissthet og voksenopplæring om behovet for økt norsk sjølforsyning. Tidligere skeptiske miljøer til dette endrer oppfatning.

Koronakrisen bidrar til bevissthet og voksenopplæring om behovet for økt norsk sjølforsyning

Tilhengerne av at Norge bare kan kjøpe og importere maten vi trenger, har for alltid fått et skudd for baugen. Debatten om norsk jordbruks framtid, produksjonsmåter og sjølforsyningsgrad har fått et nytt knekkpunkt.

Det er behov for raske beslutninger for å sikre tilgang på nødvendig arbeidskraft i jordbruk og hagebruk. En rekke arbeidsintensive produksjoner krever betydelig innsats av ledige hender. Derfor er det avgjørende å gi forutsigbarhet for bøndene, både nå og senere i år til innhøsting.

Politisk er det for tida bred enighet om å sikre tilstrekkelig matforsyning til alle i vårt land. Slagordet «fra jord til bord» har fått fornyet aktualitet. Der et finmasket og landsomfattende nettverk fra produksjon, til transport og foredling gir mening for oss alle.

Matsikkerhet har vært et historisk viktig og bærende element. Vi imøteser debatten om hvordan matsikkerhet etter koronatida skal gi en fornyet matpolitikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags