Seks lokale og
regionale selskaper – deriblant GD – har gått sammen om å mobilisere for mer lokal handel i perioden vi nå står midt oppe i. Begrunnelsen for slike oppfordringer burde være enkel å slutte seg til:

«Det handler om å bruke lokale virksomheter og velge lokale produkter og tjenester. La oss sammen ta et krafttak for det lokale næringslivet, som mer enn noen gang trenger vår hjelp», framgår det av kampanjens oppfordringer.

Den samme oppfordringen går igjen i andre regioner i vårt land. Ja, også på nasjonalt nivå er det mange bedrifter, organisasjoner og politiske partier som går ut med tilsvarende paroler.

Anbudsregler gir strenge forutsetninger for hvordan innkjøp av varer og tjenester skal kunne praktiseres. Samtidig er det mulig å legge inn forutsetninger som i det minste gir fortrinn for lokale virksomheter i delta, kanskje også vinne slike konkurranser.

Mer enn noen gang bør vi ta bevisste valg - om å velge lokale løsninger

For noen, åpenbart også statsminister Erna Solberg, er det problematisk å ta et tydelig valg i slike oppfordringer. Hun vil angivelig ikke blande seg inn i hva slags produkter forbrukere og bedrifter vil foretrekke. Men hvorfor ikke være med på det hun selv omtaler som en dugnad og velge løsninger landet vårt sårt trenger til?

Det er en stor kreativitet som vises fram fra lokalt næringsliv for at vi nettopp skal være bevisste på å velge lokale løsninger. Da bør det være helt naturlig at vi samler oss bak parolene om å velge lokalt. Hvem som skal ivareta lokale løsninger om vi ikke selv skal gå foran for slike valg?

Lokal varehandel, lokale tjenester, lokale produkter – alt er ryggraden for våre lokalsamfunn. Mer enn noen gang bør vi ta bevisste valg.