Gå til sidens hovedinnhold

Moderne «hytte» = bolig?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Renate Segtnan – i interessegruppe for bevaring av Gausdal Nordfjell – har skrevet innlegg, med argumenter mot bygging av enda flere «hytter», i flere retninger fra Skeikampen. Hun nevner at «drømmen om hytte» nå har blitt drøm om hus, med stort gulvareal og innlagt vann samt strøm, som kan være fritidsbolig, og kan bli pensjonistbolig.

«Hyttene» bygges vanligvis av trematerialer, og kan ha tømmervegger. Da bevares mye karbon – som er bundet i trevirket – i lang tid, i stedet for å ende opp som CO2 i atmosfæren. De som har og bruker «hytte» også vinterstid, bruker ekstra energi til oppvarming av den og kjøreturer til den. Hva med andre, som velger annen bruk av sin tid og sine penger?

De som velger lange flyturer bidrar nok mye mer til klimaskadelige avgassutslipp, enn de som har og bruker «hytte». At vi utvikler energikrevende vaner er vel konsekvens av høy materiell levestandard i dette landet, som neppe kan unngås med nei til flere hytter!

Undertegnede har kjørt mange turer gjennom det som midt i forrige århundre var liten setergrend i Valdres; men som nå har blitt «fjellby» der. Bør stedsnavnet da endres fra Beitostølen til Beitobyen?

Hemsedal er fjellbygd i Hallingdal, som nå har blitt turistkommune. Ifølge folkeregisteret var innbyggertallet der bare vel 1500 for 40 år siden; men har nå vokst til nesten 2500. Ordføreren der påstår nå at det «alltid» er minst 5000 mennesker innenfor kommunegrensen der. Såpass stor registrert befolkningsvekst må vel bety at noen har tatt «hytte» i Hemsedal i bruk som pensjonistbolig, og har sendt flyttemelding. Hvis ordføreren har dekning for sin påstand, så har vel også noen «hytter» blitt hoved-bolig uten flyttemelding.

For 60 år siden var flotte biler «statussymboler». Har flotte «hytter» nå overtatt den «funksjonen»? Er det heller slik at folk som bor litt trangt i blokkleiligheter i byer, gjerne bruker mye penger til bygging eller kjøp av romslig «hytte»? Kan bygging av store «hytter» – litt nord for Lillehammer, i Valdres og i Hallingdal – være konsekvens av altfor lite boligbygging i og nær Oslo?

Det er veletablerte Oslo-borgere, som har stengt landets største by inne med «trang» Marka-grense. Danner veletablerte hytteeiere interessegrupper, for å beskytte den naturen og det miljøet de har, mot folk som kommer utenfra og kan forringe det som er?

Jo Heringstad, Ås